Folketingsvalgloven

Pris

E-bog Papirbog
877,50 kr 975,00 kr
Medlemspris Medlemspris
702,00 kr 780,00 kr
Jurabibliotek.dk
Med kommentarer
Udgave 1, 2019 | ISBN 9788757428537
615 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Folketingsvalgloven med kommentarer er en praktisk betonet håndbog og et godt udgangspunkt for at holde sig orienteret om det retslige grundlag for afviklingen af folketingsvalg og folkeafstemninger.

Kommentaren er sigtet mod en målgruppe, der blandt andet består af medlemmer af valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælgere og de mange ansatte i de kommunale forvaltninger, som sammen med dedikerede medarbejdere i Økonomi- og Indenrigsministeriet får det store maskineri, som forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af et folketingsvalg eller en folkeafstemning er, til at fungere.

Se alle titler inden for Stats- og forvaltningsret

Læs mere