Finansiel risikostyring

Pris

E-bog Papirbog
522,00 kr 580,00 kr
Medlemspris Medlemspris
417,60 kr 464,00 kr
Udgave 2, 2016 | ISBN 9788757437072
360 sider | Softcover
  • OM BOGEN
  • EKSTRAMATERIALE

"Finansiel risikostyring" giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra BIS.

Bogen behandler alle de risici en risk manager støder på; herunder markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Bogen anviser metoder til effektiv måling og styring af disse risici ved brug af moderne styringsteknikker.

I forhold til bogens 1. udgave er denne udgave ajourført med de nyeste risikostyringsteknikker og lovgivning på området. Derudover er der tilføjet et nyt kapital omkring metoder til måling og styring af modpartsrisiko på derivater.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med risikostyring i finansielle virksomheder og i finansafdelinger i ikke-finansielle virksomheder. Bogen er desuden velegnet som undervisningsmateriale på handelshøjskoler, universiteter og lignende. I forbindelse med undervisning kan opgavehæfte, formelsamling, excel-ark og powerpoint-præsentationer gratis downloades under fanen "Ekstra materiale".

 

Om forfatteren

Jørgen Just Andresen er direktør og medstifter af Financial Training Partner A/S. Derudover er han ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han underviser i finansielle virksomheders risikostyring.  

Læs mere