Færdselsstrafferet

Pris

Papirbog
560,00 kr
Medlemspris
448,00 kr
Udgave 3, 2001 | ISBN 9788757404487
336 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne fremstilling af den danske færdselsstrafferet er skrevet til brug for universitetsundervisningen i strafferet.

Hovedvægten er lagt på de praktisk vigtigste spørgsmål. Den historiske udvikling og komparativt stof forbigås, medmindre de har særlig betydning for forståelsen af gældende dansk ret.

Grundlaget for denne bog er Vagn Greve & Poul Lodberg: Færdselsstrafferet, København 1987. I denne findes også en del henvisninger til litteratur og domme, som er udeladt i nærværende fremstilling for at vinde plads.

Læs mere