Færdselsansvar

Pris

E-bog Papirbog
616,50 kr 685,00 kr
Medlemspris Medlemspris
493,20 kr 548,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 5, 2014 | ISBN 9788757430998
244 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Færdselsansvar” er en ajourført og detaljeret fremstilling af færdselslovens regler om ansvar for skader forvoldt af motordrevne køretøjer, og er opbygget som en praktisk håndbog til brug for advokater, domstole, forsikringsselskaber mv.

Problemstillingerne belyses ved hjælp af et betydeligt antal domme samt kendelser fra Ankenævnet for Forsikring.

 

  

Læs mere