EU-rettens påvirkning af dansk forvaltningsret

Pris

E-bog Papirbog
139,50 kr 155,00 kr
Medlemspris Medlemspris
111,60 kr 124,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 3, 2018 | ISBN 9788757443295
84 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Bogen giver et samlet indblik i samspillet mellem EU-retten og dansk forvaltningsret med hensyn til såvel sagsbehandling og organisation som hjemmelsspørgsmål, fortolkning og domstolsprøvelse. Den påviser EU-rettens betydning for forvaltningsretten og fungerer samtidig som lærebog og håndbog gennem løbende sammenligninger mellem dansk rets regler og de EU-retlige krav.
Bogens 3. udgave indeholder fyldige referencer til den nyeste retspraksis, herunder vedrørende EU’s charter om grundlæggende rettigheder, ligesom den behandler de forvaltningsretlige aspekter af GDPR (databeskyttelsesforordningen).

Læs mere