EU-Konkurrenceret

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 993,75 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 796,00 kr
Jurabibliotek.dk
Almindelig del
Udgave 5, 2014 | ISBN 9788757429039
851 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Med den 5. udgave af EU-Konkurrenceret er der sket en omfattende opdatering, hvor den seneste udvikling i den konkurrenceretlige regulering samt udviklingen i praksis inddrages.

Bogen indeholder en systematisk gennemgang af reglerne, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler samt misbrug af dominerende stilling. Endvidere behandles reglerne om fusionskontrol og de særlige regler om offentlige og privilegerede virksomheder samt statsstøttereglerne. Afslutningsvis gennemgås procedurereglerne inden for EU-konkurrenceretten.

Økonomisk teori har i takt med moderniseringen af EU-konkurrenceretten fået en større betydning for reglernes udformning og som grundlag for praksis. Dette er søgt afspejlet i behandlingen af de forskellige regelsæt

Bogen henvender sig til teoretikere, studerende samt praktikere, som opererer inden for konkurrencerettens felt.

Læs mere