EU-Domme

Pris

Papirbog
720,00 kr
Medlemspris
576,00 kr
med bemærkninger og spørgsmål
Udgave 7, 2016 | ISBN 9788757434347
1192 sider | Softcover
  • OM BOGEN

EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde EU domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse EU domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål indeholder over hundrede væsentlige EU domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål er udarbejdet til brug for undervisningen i »Videregående EU-ret (fri bevægelighed)«, men kan anbefales alle, som er interesseret i at få et kvalificeret indblik i EU-Domstolens praksis i relation til EUF-traktatens regler om de fire friheder.Om forfatterne

Morten P. Broberg, HD i udenrigshandel, cand.jur., LL.M Commercial Law (Bristol), er ansat ved det Juridiske Fakultet som professor i international udviklingsret, ved Københavns Universitet.

Nina Holst-Christensen, cand.jur, er kommitteret i EU-ret og menneskeret i Justitsministeriet, ekstern lektor i EU-ret ved Københavns Universitet. 

EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger.EU-domme med bemærkninger og spørgsmålindeholder over hundrede væsentlige domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger.EU-domme med bemærkninger og spørgsmåler udarbejdet til brug for undervisningen i »Videregående EU-ret (fri bevægelighed)«, men kan anbefales alle, som er interesseret i at få et kvalificeret indblik i EU-Domstolens praksis i relation til EUF-traktatens regler om de fire friheder.

Læs mere