Erhvervsretlige love 2019

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr
Udgave 41, 2019 | ISBN 9788757443813
616 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i erhvervsret som supplement til lærebogen »Erhvervsjura « (14. udgave 2017). Det er vigtigt ved læsning af bogen at have lovsamlingen ved hånden, så bogens tekst løbende suppleres med lovens. Herved opøves evnen til at læse og forstå selve lovteksten. Det positive lovstof forandres løbende som følge af ny lovgivning, men principperne for fortolkning ændrer sig ikke på samme måde. Den foreliggende bog bringer kun et begrænset udvalg af de vigtigste love inden for erhvervsrettens område. Pædagogiske hensyn har i første række været bestemmende for udvælgelsen. Der er på denne baggrund også medtaget visse andre regelsæt og standardformularer. Lovsamlingen må medbringes og benyttes som hjælpemiddel ved den skriftlige eksamen ved CBS og flere andre steder. Også af denne grund er det vigtigt, at de studerende i tide vænner sig til at bruge samlingen som opslagsbog.

Se alle titler inden for Obligationsret

Læs mere