Erhvervsretlige emner 1917-2017

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr
af Vishv Priya Kohli (ansv. red.), Peter Arnt Nielsen (ansv. red.)
Udgave 1, 2017 | ISBN 9788757440157
294 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Erhvervsretlige emner er udgivet af Juridisk Institut, Copenhagen Business School (CBS). Antologien skal præsentere Instituttet og give eksempler på artikler inden for de områder, som Instituttet og dets forskere beskæftiger sig med.

Instituttets forskning fokuserer på erhvervsretten ud fra et samfunds- og virksomhedsperspektiv. Forskningen tager udgangspunkt i erhvervslivets rammevilkår nationalt og internationalt på baggrund af globaliseringen og er derfor koncentreret om indholdet af og samspillet mellem dansk ret, EU-ret og international ret.

      Mere konkret er forskningen opdelt i tre kategorier og forskningsgrupper, hvor forskerne er medlem af mindst én gruppe. Der er tale om:

1)  Handel og transaktioner, dvs. kontrakter, finansiering og retsøkonomi,

2)  Markedet, dvs. international handelsret og EU-ret mv. og

3)  Virksomhedsorganisation og samfundsansvar, dvs. skatteret, selskabsret og iværksætteri.

Juridisk Institut står for forskningsbaseret undervisning på CBS og har fagansvaret for de juridiske fag på CBS. De største uddannelser for Instituttet er HA-jur. og cand.merc.jur., cand.merc.aud., HA Almen og HD, der alle hører til blandt de største uddannelser på CBS. Endvidere står Instituttet for Master i skat på CBS.

Instituttet har ca. 27 ansatte fordelt på 15 forskere, syv ph.d.-stu­de­ren­de, tre administrative medarbejdere og to studentermedhjælpere. Hertil kommer to professorer emeriti, en adjungeret professor og ca. 100 eksterne undervisere.

CBS fejrer i 2017 sit 100-års jubilæum. I den anledning er Juridisk Instituts antologi dedikeret til den erhvervsretlige udvikling de seneste 100 år på de områder, som Instituttets forskere beskæftiger sig med.

Læs mere