Erhvervsankenævnet

Pris

E-bog Papirbog
655,00 kr 725,00 kr
Medlemspris Medlemspris
524,00 kr 580,00 kr
Jurabibliotek.dk
Praksis om selskaber, fonde, børsselskaber, finansielle virksomheder...
Udgave 2, 2021 | ISBN 9788757450330
254 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Denne bog omhandler Erhvervsankenævnet, som er rekursorgan for afgørelser truffet af f.eks. Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet. Erhvervsankenævnet er således en klageinstans, som behandler klager over administrative afgørelser, i det omfang det fastsættes ved lov eller i henhold til lov.

Bogen er den eneste samlede og dyberegående behandling af Erhvervsankenævnet, som er det centrale rekursorgan for hele erhvervsreguleringsretten, herunder navnlig selskabsretten, erhvervsfondsretten, børsretten og reguleringen af finansielle virksomheder, hvor domspraksis har en mindre fremtrædende plads i den praktiske retsudvikling.

Bogen indeholder en almindelig del, der har fokus på Erhvervsankenævnet, sagsbehandlingsreglerne og processen for nævnet. Endvidere indeholder bogen en speciel del, der analyserer de mere centrale afgørelser gennem årene inden for de retsområder, hvor nævnet er rekursorgan.

Erhvervsankenævnet henvender sig til nævnsmedlemmer, sekretariatsansatte, ansatte i Erhvervsstyrelsen, Fondstilsynet og Finanstilsynet, advokater og revisorer samt ansatte i erhvervsvirksomheder.

 

Se flere titler inden for Selskabsret og kapitamarkedsret 

Læs mere