Embedsmanden i det moderne folkestyre

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr
Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd
af Bo Smith-udvalget (red.)
Udgave 1, 2015 | ISBN 9788757434743
240 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Bo Smith-udvalgets arbejde hviler på det grundlag, at Danmark er et folkestyre og en retsstat. Magten tilkommer folkevalgte politikere, men er hverken ubegrænset eller vilkårlig. I praksis forudsætter folkestyret en forvaltning og et embedsværk.

Udvalget har i 2014-2015 gennemført en omfattende analyse af samspillet mellem politikere og embedsmænd. Udvalgets fokus har været på embedsmændenes rådgivning af politikerne i alle dele af den offentlige forvaltning: Centraladministrationen, kommunerne og regionerne.

Udvalgets analyse bygger på et omfattende dokumentarisk og statistisk materiale, interview og høringer samt to spørgeskemaundersøgelser, ligesom udvalget har draget nytte af den eksisterende forskning.

Udvalgets rapport stiller og besvarer spørgsmålene:

  • Hvilke vilkår og krav gælder for embedsværket i Danmark anno 2015?
  • Er embedsværket fulgt med tiden, og løser det sine grundlæggende opgaver?
  • Sker det med respekt for de regler og normer, der gælder i Danmark?
  • Eller går embedsmænd for langt i deres iver efter at tjene den politiske ledelse?

Udvalgets anbefalinger sigter mod at bidrage til, at Danmark fortsat har en velfungerende forvaltning bemandet med embedsmænd, der er deres opgaver voksne, at styrke fokus på de normer, der skal ligge til grund for arbejdet, og at øge tilliden til embedsmændenes funktion i Danmark.

 

  

Læs mere