Elforsyningsloven

Pris

Papirbog
1.110,00 kr
Medlemspris
888,00 kr
Med kommentarer
Udgave 2, 2004 | ISBN 9788757409888
656 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Siden 1. udgaven er alle dele af den nye elforsyningslov nu trådt i kraft. Elforsyningsloven er desuden blevet ændret adskillige gange, hvilket der med denne udgave er taget højde for. Der er tillige i et vist omfang inddraget de mange bekendtgørelser m.v., der siden 1. udgaven er udstedt.

Endvidere er der indarbejdet en række administrative afgørelser. Sektoren har i vid omfang lagt de administrative afgørelser til grund, efter at disse har været prøvet af rekursinstansen. Disse er kun i begrænset omfang søgt prøvet ved domstolene. De administrative afgørelser omtalt i denne kommentar stammer hovedsagelig fra rekursmyndigheden, mens afgørelser fra tilsynsmyndigheden kun er inddraget i begrænset omfang.

Læs mere