E-handelsret

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr
Udgivelse på vej
Udgave 4, 2023 | ISBN 9788757448801
500 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne bog handler om privat e-handel med varer, tjenesteydelser og informationer. De hovedspørgsmål, der undersøges er, hvad er gældende ret om emnet, og hvilke ændringer er der sket i reguleringen heraf igennem de sidste ca. 30 år.

Reglerne om e-handel hviler især på retsakter vedtaget på EU-niveau, dels direktiver, dels forordninger. E-handelsdirektivet har til formål at bidrage til et velfungerende indre marked ved at sikre fri bevægelighed for e-handelstjenester. Forordningen om onlineformidlingstjenester fastsætter regler, der sikrer, at erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester og virksomhedswebstedsbrugere af online-søgemaskiner får passende gennemsigtighed og effektive klagemuligheder.

Bogen henvender sig til praktikere og studerende, som ønsker et mere indgående kendskab til e-handelsret. Bogen er skrevet af professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS LAW, Copenhagen Business School.

 

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio maj 2023.

Læs mere