E-handelsloven

Pris

E-bog Papirbog
630,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
504,00 kr 520,00 kr
Jurabibliotek.dk
Med kommentarer
Udgave 1, 2021 | ISBN 9788757450521
239 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.

Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemmelser, som implementerer e-handelsdirektivet, om end der også er »afstikkere« til andre regelsæt og retsområder. Der gives en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af e-handelsloven med udgangspunkt i e-handelsdirektivet, lovens forarbejder og praksis fra danske domstole og EU-Domstolen. 

Fremstillingen følger lovens systematik og er dels problemorienteret, dels knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt underhver enkelt paragraf. 

Det har kun i begrænset omfang været muligt at tage hensyn til materiale, som er fremkommet efter den 1. oktober 2020.

Se flere titler inden for Erhvervsreguleringsret

Læs mere