Dyrevelfærdsloven

Pris

E-bog Papirbog
900,00 kr 1.000,00 kr
Medlemspris Medlemspris
720,00 kr 800,00 kr
Jurabibliotek.dk Nyhed
Med kommentarer
Udgave 1, 2023 | ISBN 9788757444681
401 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Dyrevelfærdsloven, der trådte i kraft i 2021, har til formål at fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener. Loven erstatter og udvider anvendelsesområdet for den tidligere dyreværnslov ved at samle reguleringen af dyrs velfærd på tværs af generelle og artsspecifikke regler i én lov.

Lovkommentaren indledes med en oversigt over den nationale og internationale lovgivning på området. For hver enkelt bestemmelse redegøres for betydningen af den før 2021 gældende regulering.

Kommentaren vil være et nyttigt værktøj for advokater og andre praktikere hos bl.a. myndigheder og frivillige organisationer, der beskæftiger sig med dyreretlige spørgsmål.

 

 

Læs mere