Domstolens blinde øje

Pris

E-bog Papirbog
175,50 kr 195,00 kr
Medlemspris Medlemspris
140,40 kr 156,00 kr
Om betydningen af ubevidste biases i retssystemet
Udgave 1, 2016 | ISBN 9788757436457
140 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Domstolens blinde øje giver indblik i den forskning, der undersøger, hvordan vurderinger og afgørelser, der foretages ved domstolene, kan være påvirket af ubevidste biases, som i værste fald kan true de idealer om upartiskhed og fairness, som er afgørende for et retssystems virke.

Bogen er struktureret således, at hvert kapitel omhandler en separat type bias, og der er kun et fåtal af krydsreferencer imellem kapitlerne. Som læser kan man derfor udvælge netop de emner, man ønsker at blive introduceret til, også uden at have læst eventuelle forudgående kapitler.

Bogen formidler internationale forskningsresultater, forfatteren har derfor tilstræbt sig på at give læseren et let afsæt til at forfølge de emner, der måtte have særlig interesse. Dette er gjort ved at forsyne hvert kapitel med en separat litteraturliste med henvisninger til den internationale forskningslitteratur. Der skulle dermed være et godt udgangspunkt for yderligere fordybelse.Om forfatteren

Jesper Ryberg er professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Herudover er Jesper samtidig leder af forskningsgruppen Research Group for Criminal Justice Ethics og projektet Neuroscience and Criminal Justice.

 

Læs mere