Den kriminelle karriere

Pris

Papirbog
430,00 kr
Medlemspris
344,00 kr
Udgave 1, 1998 | ISBN 9788757400656
264 sider | Softcover
  • OM BOGEN
  • EKSTRAMATERIALE

Hvor stor en del af den danske befolkning registreres for lovovertrædelser? Hvor stor variation er der i kriminalitetens omfang mellem de enkelte lovovertrædere? Specialiserer lovovertrædere sig i bestemte forbrydelser eller eskalerer kriminalitetens grovhed i løbet af den kriminelle karriere?

Den kriminelle karriere belyser kriminalitetens fordeling og udvikling på individniveau. Analyserne relateres til de enkelte individers køn, alder og socio-økonomiske stilling. Undersøgelsen er baseret på oplysninger om den registrerede kriminalitet blandt en femtendedel af den danske befolkning over en periode på 13 år, hvilket gør den til den hidtil mest omfattende i internationalt perspektiv.

Bogen analyserer endvidere straffens uskadeliggørende og afskrækkende virkning. Resultaterne heraf diskuteres i sammenhæng med resultater fra anden forskning og med den aktuelt tiltagende behandlingsoptimisme på det kriminalpolitiske felt. Endelig afsluttes bogen med teoretiske overvejelser.

Britta Kyvsgaard (mag.art. og lic.jur.) er forsknings- og dokumentationskonsulent i Justitsministeriet. Hun har tidligere været tilknyttet Retsvidenskabeligt Institut D ved Københavns Universitet som forsker. Hendes udgivelser omfatter bl.a. » og fængslet ta¿r de sidste. Om kriminalitet, straf og levevilkår« (1989) samt »Ny ungdom. Om familie, skole, fritid, lovkyndighed og kriminalitet« (1992), der begge er udkommet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Sammen med disse 2 tidligere udgivelser på Jurist- og Økonomforbundets Forlag, er afhandlingen Den kriminelle karriere antaget af Det juridiske Fakultet ved Københavns Universitet til offentligt af forsvares for den juridiske doktorgrad. Forsvaret til finde sted den 24. april 1998 kl. 13.00 i Auditorium A i Studiegården, Studiestræde 6.

Læs mere