Den Grønlandske Kriminalretspleje

Pris

E-bog
630,00 kr
Medlemspris
504,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 1, 2014 | ISBN 9788757497663
386 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Den 1. januar 2010 trådte en ny retsplejelov i kraft for Grønland. Retsplejeloven introducerer flere nye tiltag inden for kriminalretsplejen, hvoraf de vigtigste er:

  • Etableringen af en ny domstolsorganisation
  • Etableringen af forsvarerinstitutionen, herunder introduktionen af autoriserede forsvarere
  • Introduktionen af bisidder til forurettede i visse sager
  • En detaljeret beskrivelse af kriminalsagens behandling samt til tider nye regler herfor, herunder bestemmelser om fjernkommunikation
  • Nye kriminalprocessuelle tvangsindgreb
  • Nye regler om aktindsigt
  • Regler om syn og skøn

Herudover er der i retsplejeloven skabt mulighed for at introducere konfliktmægling som forsøg i kriminalretten.

Denne bog giver et overblik over retsplejeloven og i særdeleshed de regler, der har betydning for behandlingen af kriminalsager i første instans. Sproget er enkelt og med henvisninger til såvel betænkningen som relevante grønlandske og danske afgørelser, der illustrerer de forskellige bestemmelser.

Læs mere