Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører

Pris

E-bog Papirbog
396,00 kr 440,00 kr
Medlemspris Medlemspris
316,80 kr 352,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 1, 2017 | ISBN 9788757439854
324 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Formålet med afhandlingen er at foretage en retsdogmatisk analyse af retsgrundsætningen om forbud mod delegation af myndighedsudøvelse til private aktører med henblik på at oparbejde en dybere og ligeledes nutidig forståelse, som kan understøtte en moderne anskuelse af forvaltningsretten. Der vil være et særligt fokus på, hvilke kriterier der er/bør være afgørende for, om delegation til private kan foretages, når der ikke foreligger særskilt lovhjemmel, men det siger sig selv, at dette spørgsmål må ses i sammenhæng med en analyse af retsvirkningerne ved delegation og dermed en undersøgelse af delegation som et retligt fænomen i forvaltningsretten.

Læs mere