Dansk ophavsrets fleksibilitet

Pris

E-bog Papirbog
387,00 kr 430,00 kr
Medlemspris Medlemspris
309,60 kr 344,00 kr
Jurabibliotek.dk
En retsdogmatisk analyse af ophavsretslovens fortolkningsmæssige grænser
Udgave 1, 2016 | ISBN 9788757434989
316 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Dansk ophavsrets fleksibilitet er en analyse af den grundlæggende systematik og de centrale ophavsretlige begreber i ophavsretsloven med henblik på at fastslå, hvor fleksibel den ophavsretlige beskyttelse er, dvs. i hvilket omfang loven – herunder EU-direktiverne – giver domstolene mulighed for i deres konkrete retsanvendelse at udvide eller indskrænke den ophavsretlige beskyttelse.

 

Analysen er overordnet opdelt i tre emner:

  • Internalisering – en analyse af mulighederne for indskrænkende og udvidende fortolkninger af ophavsretslovens centrale bestemmelser.
  • Ulovbestemte indskrænkninger – en analyse af om ulovbestemte, domstolsskabte indskrænkninger er mulige, eller om ophavsretslovens indskrænkningskatalog er udtømmende.
  • Rettighedskollisioner – en analyse af hvorledes domstolene løser de sager, hvor anerkendelse af rettighedshaverens ophavsretlige beskyttelse vil indebære en indskrænkning i andres rettigheder. Bogen indeholder en udførlig gennemgang af afgørelser fra danske domstole, EU-Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen i sager, hvor ophavsrettens fleksibilitet – eller mangel på samme – har været central for udfaldet. I den forbindelse inddrager bogen såvel dansk som international litteratur på området og indeholder adskillige henvisninger hertil. Dansk ophavsrets fleksibilitet henvender sig både til jurister, der har teoretisk interesse for området, og til jurister, der arbejder med ophavsret i praksis. 

 

Læs mere