Dansk og international køberet

Pris

E-bog Papirbog
576,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
460,80 kr 520,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 6, 2022 | ISBN 9788757452358
370 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Den foreliggende bog indeholder en fremstilling af dansk og international køberet, udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt retsvidenskabelig metode og praksis. Fremstillingen er opdateret med indarbejdelse af den nyeste retspraksis og litteratur samt med en gennemgang og analyse af købelovens nyeste regler om forbrugerkøb, bl.a. hvad angår aftaler vedrørende digitalt indhold og digitale tjenester.

Se alle titler inden for Obligationsret

 

Læs mere