Dansk Forfatningsret 1

Pris

Papirbog
488,00 kr
Medlemspris
390,40 kr
Institutioner og regulering
Udgave 3, 2001 | ISBN 9788772413853
441 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Denne bog udgør første bind af trebinds-værket "Dansk forfatningsret 1".

Dansk forfatningsret er den del af dansk ret, som angår den politiske struktur i Danmark. Hertil hører:

  1. Retten om de politiske myndigheder, navnlig folketing og regering og disses forhold til domstole og andre myndigheder
  2. Disse myndigheders forhold til private
  3. Menneskerettigheder som de gælder i Danmark
Læs mere