Dansk Andelsret

Pris

Papirbog
1.120,00 kr
Medlemspris
896,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 3, 2000 | ISBN 9788757430820
408 sider | Softcover
  • OM BOGEN

"Dansk Andelsret" giver advokater, revisorer, selskaber, foreninger og skatteforvaltninger en opdateret og grundig indføring i andelsselskabets retsforhold og for hvornår man kan benytte denne selskabsform.

Bogen gennemgår et stort antal retsafgørelser og giver en meget udførlig behandling af lovreglerne om andelsbeskatning. Bogen behandler også:

  • Stiftelse af andelsselskaber
  • Forholdet til andelshaverne
  • Reglerne om omsætningspligt
  • Ind- og udtræden, hæftelse og regnskab
  • Ledelse og erstatningsansvar
  • Likvidation og fusion

Som bilag har bogen en række andelsselskabers vedtægter, sammen med litteraturregister, domsregister og sagsregister.

Læs mere