Danmarks økonomi siden 1980

Pris

Papirbog
315,00 kr
Medlemspris
252,00 kr
Nyhed
Udgave 20, 2022 | ISBN 9788757451450
224 sider | Softcover
  • OM BOGEN
  • EKSTRAMATERIALE

 

Danmarks økonomi siden 1980 giver en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i Danmarks økonomiske udvikling i de seneste godt 40 år med fokus på vækst, konjunkturbevægelser og den økonomiske politik. Desuden belyses væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold. Også miljøøkonomiske forhold og ulighed omtales.

Læseren får dermed indsigt i de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og betragtningsmåder samt præsenteres for bud på forklaringer af udviklingen. Overskuelige figurer illustrerer indholdet, og de anvendte økonomiske begreber forklares.

Dansk økonomi er i centrum, men den internationale udvikling berøres også kort i et særskilt kapitel. I gennemgangen af den danske økonomi henvises til forholdene i EU og andre lande.

Bogen sigter på anvendelse ved undervisningen i samfundsbeskrivelse på universiteter og handelshøjskoler m.fl. Den er desuden velegnet alle steder, hvor der er behov for et koncentreret og let tilgængeligt overblik over de senere års økonomiske udvikling og problemstillinger.

Se alle titler inden for Dansk økonomi

 

Læs mere