Børsretten

Pris

E-bog Papirbog
1.170,00 kr 1.295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
936,00 kr 1.036,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 6, 2019 | ISBN 9788757444230
668 sider | Softcover
 • OM BOGEN

Denne 6. udgave af Børsretten er en ajourføring af 5. udgaven fra 2014, der bl.a. medtager ændringerne som følge af Markedsmisbrugsforordningen og MiFID-reformen.

Værket behandler følgende emner:

 • Den EU-retlige og den danske børsretlige regulering
 • Kapitalmarkedslovens centrale begreber og krav
 • Regulering af værdipapirmarkedets virksomheder
 • Krav til værdipapirhandlere, herunder kunderelationer
 • Det børsnoterede selskab og reguleringen heraf
 • Børsintroduktion og børsemission
 • Selskabernes og andres oplysningsforpligtelse
 • Overtagelsestilbud og tilbudspligt
 • Markedsmisbrug - insiderhandel og kursmanipulation
 • Tilsyn og sanktioner

Bogens forfattere, professor, dr. jur. Paul Krüger Andersen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, professor, lic. jur. Nis Jul Clausen, LL.M., Juridisk Institut, Syddansk Universitet, og professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, har beskæftiget sig indgående med selskabsretlige og børsretlige problemstillinger i en længere årrække.

De har udgivet en lang række selskabsretlige og børsretlige bøger og artikler, ligesom de aktivt har deltaget i arbejdet med at reformere den EU-retlige regulering inden for området.

Se alle titler inden for Selskabsret og kapitalmarkedsret

 

Læs mere