Arveret

Pris

E-bog Papirbog
607,50 kr 675,00 kr
Medlemspris Medlemspris
486,00 kr 540,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 7, 2018 | ISBN 9788757438093
423 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Bogen Arveret er skrevet som grundlag for undervisningen i arveret på jurastudiet på Aarhus Universitet, men har også sigte på at kunne fungere som opslagsværk for praktikere, der arbejder med arveret.

Bogens 7. udgave er en ajourføring af 6.-udgaven, og materialet er udvalgt efter samme principper som forrige udgaver med hovedvægten på de materielle arveretlige regler. Med ægtefællelovens ikrafttræden 1. januar 2018 er der foretaget konsekvensændringer i arvelovgivningen, som er indarbejdet i denne udgave. Særligt kapitlerne 2 og 3 har undergået en del ændringer i den anledning.

 

 

Læs mere