Arbejdsgiverens ledelsesret i EF-retlig belysning

Pris

Papirbog
420,00 kr
Medlemspris
336,00 kr
Udgave 1, 1992 | ISBN 9788757468601
480 sider | Softcover
  • OM BOGEN

Hovedtesen i den foreliggende afhandling om "Arbejdsgiverens ledelsesret i EF-retlig belysning - Studier i EF-rettens integration i dansk arbejdsret" er, at der kan udledes et generelt saglighedskrav af EF-retten, som skal respekteres af danske arbejdsgivere.

Afhandlingen undersøger EF-retten frem til tiden lige før vedtagelsen af Maastricht-aftalen om Den europæiske Union i slutningen af 1991. Den handler således om konsekvenserne for dansk arbejdsret af de første ca. 20 års medlemskab af EF. Det er et hovedsynspunkt i afhandlingen, at EF-rettens integration i dansk arbejdsret har stillet denne overfor et paradigmeskift. Det gælder på en række indbyrdes sammenhængende planer; dels mht. retskildestruktur (lovregulering contra kollektiv overenskomst), dels mht. konfliktløsning (domstolsafgørelse contra fagretlig behandling), og dels endelig mht. spørgsmålet om individuelle contra kollektive rettigheder.

Læs mere