Aktie- og anpartsselskabsret

Pris

E-bog Papirbog
895,50 kr 995,00 kr
Medlemspris Medlemspris
716,40 kr 796,00 kr
Jurabibliotek.dk
Udgave 14, 2019 | ISBN 9788757443882
680 sider | Hardcover
  • OM BOGEN

Siden 13. udgave af denne bog er der vedtaget en række markante lovændringer såvel i selskabsloven som i den tilstødende lovgivning. Mest markant er ophævelsen af iværksætterselskabsformen i 2019. De mest omfattende ændringer i selskabsloven er en følge af implementeringen i 2019 af det ændrede aktionærrettighedsdirektiv. Implementeringsloven indeholder tillige en række ændringer som har til formål at gøre institutionelle investorer og andre kapitalforvaltere aktive som kapitalejere. Der ligeledes sketen udvikling i kapitalmarkedsreglerne. Bl.a. er MiFID II blevet implementeret i kapitalmarkedsloven og de dertil hørende bekendtgørelser. Nærværende 14. udgaver er ændret under hensyn til de ovennævnte lovændringer og ajourfører ligeledes litteratur og praksis.

Se alle titler inden for Selskabsret og kapitalmarkedsret

 

 

Læs mere