Offentlig styring

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor giver en bred introduktion til den offentlige sektors økonomi med særlig vægt på, hvordan sektoren indgår i samfundsøkonomisk sammenhæng.

Læs mere
Udgave 10, 2022 | 228 sider | ISBN 9788757452280

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr

Politisk interessevaretagelse

Mere end lobbyisme og mediehåndtering

Interessevaretagelse er motoren under det repræsentative demokrati. Politiske aktiviteter af denne art kan derfor hverken overlades til interesseorganisationer, lobbyister eller andre professionelle konsulenter. 

Både private virksomheder, offentlige institutioner og frivillige foreninger må selv kunne varetage egne interesser og forsvare sig imod andres politiserende initiativer.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 200 sider | ISBN 9788757451900

Pris

E-bog Papirbog
310,00 kr 345,00 kr
Medlemspris Medlemspris
248,00 kr 276,00 kr

Offentligt-privat samspil

En introduktion til centrale teorier, modeller og erfaringer

En lang række velfærdsopgaver og samfundsudfordringer løses i dag i et tæt samspil mellem den offentlige og private sektor. Det skaber både en række muligheder og udfordringer i forhold til, hvordan skillelinjen mellem den offentlige og private sektor traditionelt trækkes.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 193 sider | ISBN 9788757436389

Pris

E-bog Papirbog
265,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,00 kr 236,00 kr

Distribueret ledelse i den offentlige sektor

Distribueret ledelse er en ledelsesform, hvor personer på forskellige niveauer i en organisation samarbejder om ledelse. Bogen viser, hvordan distribueret ledelse kan bidrage til værdiskabelsen i offentlige organisationer til gavn for borgere og samfund. Den fremhæver en række opmærksomhedspunkter, som ledere og medarbejdere kan have blik for, når de vil arbejde med denne ledelsesform.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 160 sider | ISBN 9788757448870

Pris

E-bog Papirbog
220,00 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
176,00 kr 220,00 kr

Offentlige styringsparadigmer:

Konkurrence og sameksistens

Offentlige styringsparadigmer tager afsæt i og søger at kvalificere den voksende debat om forvaltningspolitik og betydningen af skiftende styringsparadigmer. Bogen giver en forskningsbaseret fremstilling af en række styringsparadigmer, der har relevans i dag for den offentlige sektor. Derfor skal bogen følge med styringsudviklingen i forhold til både fremkomsten af nye paradigmer og øget vigtighed af flere dimensioner.

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 190 sider | ISBN 9788757446722

Pris

E-bog Papirbog
265,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,00 kr 236,00 kr

Politisk og administrativ ledelse

Roller, relationer og personlighed i toppen af de danske kommuner

Offentlige topledere udøver ledelse på forskellig vis og i forskelligt omfang. Politisk og administrativ ledelse undersøger, hvordan offentlige lederes personlighed, ledelsesrolle og relationerne mellem lederne præger deres ledelsesadfærd.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 132 sider | ISBN 9788757443530

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr

Adfærdsinformeret politik

Anvendelse af indsigter fra adfærdsøkonomi og psykologi i offentlig politik

Omfattende forskningsresultater fra især adfærdsøkonomi og psykologi viser, at mennesker langt fra handler så rationelt, som det ofte antages. Det er baggrunden for nudging. Adfærdsinformeret politik er bredere end nudging. Adfærdsinformeret politik indebærer, at offentlig politik generelt inddrager indsigter i menneskelig adfærd, som den er udforsket inden for især adfærdsøkonomi og psykologi.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 234 sider | ISBN 9788757442762

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Strategi og styring med effekt

Danske erfaringer

Effekt og nye styringsformer, der sætter fokus på, hvordan der skabes værdi for borgerne er kommet i fokus i den offentlige sektor. Det gælder i særdeleshed regionerne, hvor værdibaseret sundhed præsenteres som det fremtidige styringsparadigme og i kommunerne, hvor effekt i stigende grad indgår i analyser, strategier og nye budgetmodeller.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 420 sider | ISBN 9788757438628

Pris

E-bog Papirbog
470,00 kr 525,00 kr
Medlemspris Medlemspris
376,00 kr 420,00 kr

New Public Leadership

Fra strategi til effekt

I bogen New Public Leadership viser forfatterne en anderledes ledelsestilgang i den offentlige sektor. I stedet for mere styring, er der snarere behov for en bedre styringskultur og et stærkere lederskab, der kan sætte en strategisk retning. Med udgangspunkt i de offentlige kerneopgaver skal der skabes værdi med fokus på den samfundsmæssige bundlinje.

Effektstyring er nøgleordet med antagelsen om, at den offentlige sektor bør indrettes med sigte på den virkning, man ønsker at opnå – til gavn for det fælles bedste.

Læs mere
Udgave 2, 2016 | 176 sider | ISBN 9788757438765

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 236,00 kr

Sprækker for fornyelse

- Nye perspektiver på offentlig styring og ledelse
af Klaus Majgaard (red.)

I en del år har New Public Management været mål for kritik. Men hvor er alternativerne? I denne antologi giver 17 praktikere og forskere deres bud på nybrud i debatten om offentlig styring og ledelse. Bagtæppet er 00’ernes styringsdebat. Strukturreformen udmøntede nye forestillinger om at skabe mere bæredygtige enheder i den offentlige sektor. Kvalitetsreformen satte kerneydelse, værdikæder og frontmedarbejdere på dagsordenen. Og finanskrisen skærpede blikket for knaphed og økonomisering. Men hvad var det for en styring og ledelse, som voksede op i kølvandet på disse forandringer?

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 482 sider | ISBN 9788757431452

Pris

Papirbog
495,00 kr
Medlemspris
396,00 kr

Samarbejdsdrevet innovation i praksis

af Peter Aagaard (red.), Eva Sørensen (red.), Jacob Torfing (red.)

Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 362 sider | ISBN 9788757432169

Pris

E-bog Papirbog
418,50 kr 465,00 kr
Medlemspris Medlemspris
334,80 kr 372,00 kr

Regelstaten

Væksten i danske love og bekendtgørelser 1989-2011

Formålet med denne bog er at give den offentlige debat om regler og regeltilvækst et mere solidt grundlag. For det første viser bogen år for år, hvor meget omfanget af love og bekendtgørelser er vokset fra 1989 til 2011. Som det vil fremgå er regelmængden vokset i denne periode, men væksten har været langt mere begrænset, end man har hævdet i tidligere undersøgelser. For det andet undersøges årsagerne til regelvæksten, og bogen gør i den forbindelse op med en række myter om, hvad der forklarer regelvæksten.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 178 sider | ISBN 9788757433296

Pris

E-bog Papirbog
265,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,00 kr 236,00 kr

Styring og motivation i den offentlige sektor

Styringen i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for ikke at understøtte arbejdet og for at virke demotiverende. "Styring og motivation i den offentlige sektor" tager fat på denne problemstilling.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 124 sider | ISBN 9788757424973

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 220,00 kr
Medlemspris Medlemspris
160,00 kr 176,00 kr

Offentlig ledelse og strategisk kommunikation

af Heidi Salomonsen (red.)

Denne bog beskriver en række centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Heriblandt i forløb med forandringer og digitalisering samt i forbindelse med kommunikationen med medierne, for eksempel under kriser. Men også når man som leder ønsker at arbejde strategisk med sit omdømme.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 208 sider | ISBN 9788757424997

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Reformanalyse

Hvordan den offentlige sektor grundlæggende er blevet forandret i 00´erne

Denne bog handler om reformer i den offentlige sektor, og hvordan man analyserer reformer.

Den offentlige sektor er blevet reformeret markant gennem de seneste år: Politireform, domstolsreform, strukturreform og kvalitetsreform. Bogen beskæftiger sig med 11 reformer i den danske offentlige sektor og har en grundig case-analyse af kvalitetsreformen. Den offentlige sektor i dag er en grundlæggende helt anden offentlig sektor end for ti år siden.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 156 sider | ISBN 9788757429442

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

Bogen introducerer og undersøger konceptet 'samarbejdsdrevet innovation' - både teoretisk gennem en tværfaglig diskussion af samarbejdets innovationspotentiale og empirisk gennem en række casestudier.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 444 sider | ISBN 9788757423051

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Offentlig lean

koncepter, værktøjer og erfaringer

Lean er kommet højt på dagsordenen i den offentlige sektor. Krav om bedre service kombineret med stram økonomisk styring og mangel på kvalificeret arbejdskraft betyder, at flere og flere organisationer arbejder målrettet på at effektivisere driften. Lean er på få år blevet et meget populært værktøj i disse bestræbelser, og i dag arbejder omkring halvdelen af alle kommuner, regioner og statslige organisationer med Lean.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 205 sider | ISBN 9788757420463

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr