Sociologisk teori

Unge stemmer i det digitale demokrati

Du kan læse et gratis uddrag af bogen her.

Hvilke kanaler er de vigtigste til unges demokratiske viden? Hvordan engagerer man bedst en 18-årig førstegangsvælger til at deltage? Hvad betyder det for den demokratiske samtale, når den foregår via de sociale medier?

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 183 sider | ISBN 9788757446661

Pris

E-bog Papirbog
310,00 kr 360,00 kr
Medlemspris Medlemspris
248,00 kr 288,00 kr
Udgave 1, 2021 | 354 sider | ISBN 9788757449631

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 316,00 kr

Integration - her går det godt

Det går godt med integrationen i Danmark, selvom man ofte i den offentlige debat hører det modsatte.

Gennem brug af fakta slår bogen flere myter ihjel, sætter proportioner på debattens mange statistikker og løfter vidensniveauet om integrationen af flertallet af personer af ikke-vestlig oprindelse. Fokus er på udviklingen gennem de seneste ca. 20 år på en række områder: abort, boligområder, demokrati, fødsler, identitet, religion og samliv.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 281 sider | ISBN 9788757442748

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 316,00 kr

Gadevold

En sociologisk kortlægning af vold i byen

Hvordan opstår og udvikler gadevold sig? Gadevold – En sociologisk kortlægning af vold i byen besvarer dette ved at zoome ind på, hvad der konkret sker i de situationer, der munder ud i gadevold. Der knytter sig ofte mange forestillinger til, hvad gadevold er. Gennem en systematisk kortlægning af, hvordan gadevold forløber, efterprøver bogen disse forestillinger og giver input til den kriminalpræventive indsats. Det antages eksempelvis ofte, at gadevold retter sig mod tilfældige fremmede i byen, og at tilskuere forholder sig passivt til volden.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 120 sider | ISBN 9788771981148

Pris

E-bog
148,75 kr
Medlemspris
119,00 kr

Hannah Arendt

Statskundskabens klassikere

Hannah Arendt (1906-1975) er en af de få store politiske teoretikere, som forsvarer politikkens værdighed. Hvor andre filosoffer har forsøgt at skrive sig væk fra det politiske og reduceret politik til moral, økonomi eller velfærd, skriver Arendt sig ind i politikken for at forstå dens egenart. Det moderne menneskes tab af en politisk eksistens er det centrale problem, som Arendts værker forsøger at forstå.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 112 sider | ISBN 9788757421767

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 140,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 112,00 kr