Arbejdssociologi

Handicap og beskæftigelse

Fra barrierer til broer

Der er i stigende grad en forventning om, at mennesker med handicap skal arbejde, hvis de kan arbejde, men mange mennesker med handicap har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I denne bog samles den eksisterende viden om handicap og beskæftigelse og præsenteres nye forskningsresultater om barrierer og broer på arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Bogen bygger på integrerede analyser af forhold, der hæmmer og fremmer beskæftigelsen for mennesker med bevægelseshandicap og opstiller en model for et mere rummeligt arbejdsmarked for mennesker med handicap.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 390 sider | ISBN 9788757448986

Pris

E-bog Papirbog
400,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
320,00 kr 360,00 kr

Den danske model i den offentlige sektor

Danmark i et nordisk perspektiv

Den såkaldt danske model på det offentlige område er de senere år blevet udfordret. Den danske model indebærer, at arbejdsmarkedets parter, dvs. lønmodtagere og arbejdsgivere, forhandler kollektive overenskomster og løser konflikter uden statslig indblanding. Modellen virker imidlertid bedre på det private end på det offentlige område. Denne bog analyserer nogle af de store udfordringer, der opstår, når et forhandlings- og konfliktløsningssystem flyttes fra den private til den offentlige sektor.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 280 sider | ISBN 9788757442663

Pris

E-bog Papirbog
342,00 kr 380,00 kr
Medlemspris Medlemspris
273,60 kr 304,00 kr

Den danske model set udefra

Komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering
af Anna Ilsøe (red.), Trine P. Larsen (red.)

Den Danske Model set udefra – komparative perspektiver på dansk arbejdsmarkedsregulering undersøger Den Danske Models styrker og svagheder, når modellen spejles i andre landes arbejdsmarkedsregulering.  

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 478 sider | ISBN 9788757436204

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Hvad vil I med netværk?

Om de strategiske beslutninger bag værdiskabende netværksprogrammer

I denne bog bliver netværk for første gang behandlet som et egentligt ledelsesværktøj. Med baggrund i forfatternes mangeårige erfaringer med at skabe netværk i og på tværs af store og små organisationer, giver de i bogen et praksisbaseret indblik i at arbejde strategisk med netværk som en organisationsform.

Bogens omdrejningspunkt er WOGN-modellen, der giver ledere mulighed for at anvende netværk som led i organisationens udviklings-, viden- eller kompetencestrategi.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 112 sider | ISBN 9788757419122

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
257,50 kr

Vidensdeling

- perspektiver, problemer og praksis

"Vidensdeling" handler om at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer. Dette gøres ved at sikre, at den, der har behov for viden, får adgang til viden.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 142 sider | ISBN 9788762902183

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr