Projektledelse

Power i projekter og portefølje

4. udgave af Power i projekter og portefølje holder fortsat fast i den klassiske projektledelse og bogens opbygning, men kombinerer dette med de nye tendenser inden for følgende områder:

Læs mere
Udgave 4, 2019 | 466 sider | ISBN 9788757443967

Pris

Papirbog
695,00 kr
Medlemspris
556,00 kr

Facilitation

Create results through involvement

About the book

Changes must be managed in order to achieve the desired effect. If you are responsible for managing change processes and ensuring thatthe changes do in fact happen, facilitation is one of the answers.

In Facilitation, professional facilitators generously share their years of work experience, methods, tools together with big and small tips and tricks, which can enhance the toolbox of trained and untrained facilitators.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 258 sider | ISBN 9788757438734

Pris

E-bog Papirbog
333,00 kr 370,00 kr
Medlemspris Medlemspris
266,40 kr 296,00 kr

Projektsucces

Hvad enhver leder bør vide om projekter og projektledelse

Projektarbejdet udgør mere end en fjerdedel af al aktivitet i vores del af samfundet. Det betyder, at enhver leder af en virksomhed (privat såvel som offentlig) må forstå, hvad et projekt er, og hvad projektarbejde indebærer.

Denne bog præsenterer dét, en leder må vide om projekter og projektledelse.

Bogen fortæller dig blandt andet, hvordan du:

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 186 sider | ISBN 9788757437799

Pris

E-bog Papirbog
288,00 kr 320,00 kr
Medlemspris Medlemspris
230,40 kr 256,00 kr

International projektledelse

Veludført international projektledelse er i dag en vigtig forudsætning for danske virksomheders succes på både nye og eksisterende globale markeder. Virksomhederne skal konstant være i stand til at udvikle deres produkter i takt med den skærpede globale konkurrence og den stadig hastigere teknologiske forandringsproces.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 510 sider | ISBN 9788757439793

Pris

E-bog Papirbog
517,50 kr 575,00 kr
Medlemspris Medlemspris
414,00 kr 460,00 kr

Porteføljeledelse

Værdiskabende styring af forretningens mange projekter

Bogen giver en samlet fremstilling af, hvordan man målrettet og effektivt leder og styrer mange parallelle projekter.

Der er en international tendens til, at mange organisationer samler deres projekter i en selvstændig enhed for at sætte fokus på porteføljen af projekter.

I takt med at organisationerne udfører store andele af deres funktioner gennem projekter, er der et stigende behov for at sikre ledelse og styring af porteføljen af projekter og programmer. Dette skaber behov for nye ledelsesprocesser og -værktøjer.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 363 sider | ISBN 9788757438840

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr

Facilitering

Skab resultater gennem involvering

Forandringer skal ledes, så den ønskede effekt opnås. Hvis du er den ansvarlige for at drive forandringsprocesserne og sikre, at forandringerne rent faktisk finder sted, er facilitering et af svarene.

I Facilitering deler professionelle facilitatorer rundhåndet ud af års oparbejde erfaringer, metoder, redskaber, små og store tips og tricks, der kan forfine de trænede såvel som utrænede facilitators værktøjskasse.Læs mere
Udgave 1, 2016 | 259 sider | ISBN 9788757422238

Pris

E-bog Papirbog
333,00 kr 370,00 kr
Medlemspris Medlemspris
266,40 kr 296,00 kr

Projektets interessenter

Analyse og samspil

Vi hører ofte i medierne om projekter, der 'er gået galt' på den ene eller anden måde. Årsagen kan ofte findes i, at projektets aktører – projektlederen eller andre, der handler på vegne af projektet – ikke har haft tilstrækkeligt fokus på at spille sammen med dem, som kan påvirke eller blive påvirket af projektet, projektets interessenter. Det kan være interne interessenter, f.eks. medarbejdere eller beslutningstagere, der skal levere ressourcer til projektet, eller eksterne parter som f.eks.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 150 sider | ISBN 9788757433364

Pris

E-bog Papirbog
216,00 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
172,80 kr 192,00 kr

Projektlederskab - effekt til tiden

De seks ledelsesroller

Projektarbejdsformen er i rivende udvikling. Alle de nye koncepter fokuserer på værktøjer, metoder og principper. Det er en forholdsvis rationel tilgang til projektledelse, hvor succes er defineret som leverance til tiden og på budget. Hvis vi skal videre, er vi nødt til at se på lederskabet – projektlederskabet.

Projektlederskabet - effekt til tiden sætter fokus på to væsentlige temaer:

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 551 sider | ISBN 9788757422245

Pris

E-bog Papirbog
445,50 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
356,40 kr 396,00 kr

Power in Projects, Programs and Portfolios

Achieve project excellence and create change with strategic impact

About the book

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 448 sider | ISBN 9788757434095

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr

Projektledelse i løst koblede systemer

- ledelse og læring i en ufuldkommen verden

10 kætterske råd om projektledelse i en ufuldkommen verden:

Læs mere
Udgave 1, 1991 | 116 sider | ISBN 9788757459302

Pris

Papirbog
260,00 kr
Medlemspris
208,00 kr