Personaleledelse

Både &

Værktøjer til effektiv paradoksledelse

Denne forskningsbaserede lederhåndbog tager livtag med håndtering af paradokser i moderne virksomheder og organisationer. Paradoksalt er det, når handlemuligheder gensidigt udelukker hinanden, men samtidigt er forbundne på en måde, så et valg mellem dem kun er en midlertidig løsning.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 188 sider | ISBN 9788757446159

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

Teaming

Håndbog i teamledelse

Teaming er nu ude i 3. oplag.

Hvorfor får vi ikke automatisk gode resultater, når vi sammensætter et team af dygtige personer?

Forklaringen skal findes i teamkulturen – og i evnen til at samarbejde på tværs af forskelle. Vi må skabe ”teaming”, som er en social kompetence til at spille hinanden gode.

Denne bog introducerer en ny tilgang til teamledelse, hvor fællesskabet og kulturen er i fokus. Det er et kursskifte i forhold til den udbredte tendens til individualisering.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 350 sider | ISBN 9788757445718

Pris

E-bog Papirbog
355,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,00 kr 200,00 kr

Dilemmaledelse i praksis

31 værktøjer til den værdiskabende leder

At udøve dilemmaledelse er spændende, men også udfordrende for lederen. Det er fagligt og personligt givende, men også belastende. Det styrker selvtillid, stolthed og passion, men efterlader også usikkerhed og tvivl pga. de mange fravalg og paradokser, der bygger rede i lederens sind.

Dilemmaledelse kræver, at man vælger sine landvindinger, sejre, ulemper, bivirkninger og nederlag med omhu. Ledere lever med dilemmaer, de lever af dem, de lever for dem, og de overlever i kraft af dem.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 320 sider | ISBN 9788757444490

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Ledelsesdilemmaer

– og kunsten at navigere i moderne ledelse

Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelse er evnen til at håndtere dilemmaer, dvs. sejle med intuition og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden i ledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn og balance mellem fordele og bivirkninger.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 220 sider | ISBN 9788757440829

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Den digitale omstilling

9 radikale udfordringer erhvervslivet skal overleve

Hvordan sætter MobilePay, Airbnb, Amazon, Google og GoMore dagsordenen i den digitale økonomi?

Hvorfor kan det forandre hele samfundet, at biler bliver selvkørende? Hvordan kan det lade sig gøre at sidde foran sin computer og grave digital valuta som bitcoins frem, og hvordan kan teknologien bag bitcoins sikre vores data langt bedre end hidtil? Hvordan vil det ændre vores hverdag, at vi får digitale tjenere som Amazon Echo og Google Home?

Læs mere
Udgave 2, 2017 | 215 sider | ISBN 9788757438048

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

Forskellig ledelse

Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler
af Mette Mejlhede (red.), Kim Gørtz (red.)

"Forskellig ledelse" introducerer forskelligheder i moderne ledelse og skildrer, hvordan man som leder kan gøre sig gældende i sammenhænge med høj grad af differens, tværgående fagligheder og metoder samt i forbindelse med udvikling af nye og anderledes tilgange. Antologien kombinerer en række ledelsesmæssige praksiserfaringer med ’forskellen’ gennem en nuanceret vifte af teoretiske opfattelser og beskrivelser af tilblivelse, skabelse og forskellighed

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 312 sider | ISBN 9788757433678

Pris

E-bog Papirbog
337,50 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
270,00 kr 300,00 kr

Fra sygt til sundt fravær

En håndbog til nedbringelse af sygefravær

”Fra sygt til sundt fravær” er en håndbog til alle, der arbejder med sygefravær.

Bogen giver en introduktion til den forskningsbaserede viden om emnet, samt en række konkrete eksempler på både offentlige og private virksomheder, der har haft succes med at nedbringe sygefraværet til gavn for både medarbejdere, kunder og ikke mindst bundlinjen. En succes som alle kan tage ved lære af og bruge som inspiration til at igangsætte egne indsatser i kampen mod fraværet.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 88 sider | ISBN 9788757429275

Pris

E-bog Papirbog
112,50 kr 125,00 kr
Medlemspris Medlemspris
90,00 kr 100,00 kr

Mentorprogrammer

i virksomheder og organisationer

Mentorprogrammer er kommet på dagsordenen hos virksomheder og organisationer i arbejdet med at udvikle, tiltrække og fastholde både ledere og medarbejdere. Også i samfundsperspektiv er mentorprogrammer blevet populære som til og udvikling af forskellige målgrupper i forhold til uddannelse, fastholdelse og integration. 

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 478 sider | ISBN 9788757418378

Pris

Papirbog
585,00 kr
Medlemspris
468,00 kr

Personalehåndbogen

Jura og HR

"Personalehåndbogen - Jura og HR" er et værktøj, der kan anvendes ved udarbejdelsen af personalepolitikker og personalehåndbøger i både private og offentlige virksomheder.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 295 sider | ISBN 9788757412994

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet

Personlig og faglig udvikling i jobsammenhæng er temaet for denne bog. Omdrejningspunktet er læring og kompetenceudvikling set både i et medarbejder og et organisationsperspektiv. Bogen fortæller, hvordan det kan håndteres og beskriver en række cases.

Læs mere
Udgave 1, 2002 | 400 sider | ISBN 9788757407198

Pris

Papirbog
680,00 kr
Medlemspris
544,00 kr