Personaleledelse

Tag konfrontationen

Skab modig dialog og ægte forandring

Som ledere støder vi på konfrontationer hver eneste dag. Både konfrontationer mellem os selv og medarbejdere eller kollegaer, og når vi er vidne til konfrontationer mellem andre. Nogle ledere spurter af sted for at undgå dem. Andre bider tænderne sammen og håber, at de hurtigt er overstået. Men vi bør faktisk opsøge konfrontationerne og gøre dem til en værdsat del af vores dagligdag. For konfrontationer styrker arbejdspladsen. Det er gennem dem, at meninger brydes og synsvinkler kan udforskes, så vi både bliver skarpe på hinanden og opgaven og kan løfte i fællesskab. 

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 120 sider | ISBN 9788757453935

Pris

E-bog Papirbog
300,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
240,00 kr 260,00 kr

Den hybride arbejdsplads

En guide til at redesigne arbejdet i organisationer

Vi står foran det, der uden tvivl er de seneste 100 års største globale omstilling af arbejde, og har en enestående mulighed for at redesigne arbejdet i vores organisationer. Spørgsmålet er nu – hvordan lykkes vi bedst med at skabe fremtidens arbejde og den hybride arbejdsplads?

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 272 sider | ISBN 9788757453898

Pris

E-bog Papirbog
355,50 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,40 kr 360,00 kr

Multipliers

Hvordan de bedste ledere gør alle klogere

Multipliers af Liz Wiseman er oversat fra den engelske New York Times-bestseller med samme titel fra HarperCollins.

Bogen undersøger, hvad der kendetegner de ledere, som formår at bringe det bedste frem i medarbejderne og giver dem mod på at vokse med opgaverne – mens andre ledere påvirker medarbejderne i negativ og ofte utilsigtet retning.

Liz Wiseman kalder disse gode ledere for ’multipliers’, fordi deres adfærd mere end fordobler medarbejdernes engagement og den værdi, de skaber for organisationen.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 438 sider | ISBN 9788757452655

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Både &

Værktøjer til effektiv paradoksledelse

Denne forskningsbaserede lederhåndbog tager livtag med håndtering af paradokser i moderne virksomheder og organisationer. Paradoksalt er det, når handlemuligheder gensidigt udelukker hinanden, men samtidigt er forbundne på en måde, så et valg mellem dem kun er en midlertidig løsning.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 188 sider | ISBN 9788757446159

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 260,00 kr

Teaming

Håndbog i teamledelse

Teaming er nu ude i 5. oplag.

Hvorfor får vi ikke automatisk gode resultater, når vi sammensætter et team af dygtige personer?

Forklaringen skal findes i teamkulturen – og i evnen til at samarbejde på tværs af forskelle. Vi må skabe ”teaming”, som er en social kompetence til at spille hinanden gode.

Denne bog introducerer en ny tilgang til teamledelse, hvor fællesskabet og kulturen er i fokus. Det er et kursskifte i forhold til den udbredte tendens til individualisering.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 350 sider | ISBN 9788757445718

Pris

E-bog Papirbog
385,00 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
308,00 kr 340,00 kr

Dilemmaledelse i praksis

31 værktøjer til den værdiskabende leder

At udøve dilemmaledelse er spændende, men også udfordrende for lederen. Det er fagligt og personligt givende, men også belastende. Det styrker selvtillid, stolthed og passion, men efterlader også usikkerhed og tvivl pga. de mange fravalg og paradokser, der bygger rede i lederens sind.

Dilemmaledelse kræver, at man vælger sine landvindinger, sejre, ulemper, bivirkninger og nederlag med omhu. Ledere lever med dilemmaer, de lever af dem, de lever for dem, og de overlever i kraft af dem.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 320 sider | ISBN 9788757444490

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Ledelsesdilemmaer

– og kunsten at navigere i moderne ledelse

Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelse er evnen til at håndtere dilemmaer, dvs. sejle med intuition og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden i ledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn og balance mellem fordele og bivirkninger.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 220 sider | ISBN 9788757440829

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr

Den digitale omstilling

9 radikale udfordringer erhvervslivet skal overleve

Hvordan sætter MobilePay, Airbnb, Amazon, Google og GoMore dagsordenen i den digitale økonomi?

Hvorfor kan det forandre hele samfundet, at biler bliver selvkørende? Hvordan kan det lade sig gøre at sidde foran sin computer og grave digital valuta som bitcoins frem, og hvordan kan teknologien bag bitcoins sikre vores data langt bedre end hidtil? Hvordan vil det ændre vores hverdag, at vi får digitale tjenere som Amazon Echo og Google Home?

Læs mere
Udgave 2, 2017 | 215 sider | ISBN 9788757438048

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Forskellig ledelse

Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler
af Mette Mejlhede (red.), Kim Gørtz (red.)

"Forskellig ledelse" introducerer forskelligheder i moderne ledelse og skildrer, hvordan man som leder kan gøre sig gældende i sammenhænge med høj grad af differens, tværgående fagligheder og metoder samt i forbindelse med udvikling af nye og anderledes tilgange. Antologien kombinerer en række ledelsesmæssige praksiserfaringer med ’forskellen’ gennem en nuanceret vifte af teoretiske opfattelser og beskrivelser af tilblivelse, skabelse og forskellighed

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 312 sider | ISBN 9788757433678

Pris

E-bog Papirbog
385,00 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
308,00 kr 308,00 kr

Fra sygt til sundt fravær

En håndbog til nedbringelse af sygefravær

”Fra sygt til sundt fravær” er en håndbog til alle, der arbejder med sygefravær.

Bogen giver en introduktion til den forskningsbaserede viden om emnet, samt en række konkrete eksempler på både offentlige og private virksomheder, der har haft succes med at nedbringe sygefraværet til gavn for både medarbejdere, kunder og ikke mindst bundlinjen. En succes som alle kan tage ved lære af og bruge som inspiration til at igangsætte egne indsatser i kampen mod fraværet.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 88 sider | ISBN 9788757429275

Pris

E-bog Papirbog
135,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
108,00 kr 120,00 kr

Fra kursus til kompetenceudvikling på jobbet

Personlig og faglig udvikling i jobsammenhæng er temaet for denne bog. Omdrejningspunktet er læring og kompetenceudvikling set både i et medarbejder og et organisationsperspektiv. Bogen fortæller, hvordan det kan håndteres og beskriver en række cases.

Læs mere
Udgave 1, 2002 | 400 sider | ISBN 9788757407198

Pris

Papirbog
695,00 kr
Medlemspris
556,00 kr