Organisationsteori

Humanokrati

Bekæmp bureaukratiet og giv medarbejderne magten

Verden kalder på forandringsparate organisationer fyldt med topengagerede ansatte. Derfor bekæmper organisationer fra hele kloden i disse år det træge bureaukrati og erstatter det med mere humane ledelses- og organisationsformer.

Humanokrati er Gary Hamel, en af verdens højest estimerede ledelsestænkere, og Michele Zaninis bidrag til at vise, hvordan transformationen kan gribes an. Med udgangspunkt i et årtis forskning guider bogen ledere og ildsjæle til at tage de første skridt mod en organisering, der fremmer initiativ, passion og virkelyst.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 384 sider | ISBN 9788757449556

Pris

E-bog Papirbog
445,00 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
356,00 kr 396,00 kr

Den frygtløse organisation

Skab psykologisk tryghed på arbejdspladsen og styrk læring, innovation og vækst

Den frygtløse organisation af Amy C. Edmondson er oversat fra 1. udgave af den engelske The Fearless Organization, der er internationalt anerkendt for sit bidrag til ledelsestænkningen. 

Bogen er en praksisnær guide for ledere og teams i at skabe psykologisk tryghed, der styrker organisationers evne til at håndtere komplekse krav, samarbejde på tværs, udvikle nyt samt opdage og forebygge fejl. 

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 288 sider | ISBN 9788757448665

Pris

E-bog Papirbog
355,50 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,40 kr 316,00 kr

Organisationsteorier

Moderne, symbolske og postmoderne perspektiver

Organisationsteorier er oversat fra 4. udgave af den engelske Organization Theory, der gennem årene er blevet internationalt anerkendt som en af de førende lærebøger på området. Mary Jo Hatch giver et komplet billede af organisationsteoriens landskab og historie. Bogen er kendt for sit udgangspunkt i tre dominerende perspektiver: det moderne, det symbolske og det postmoderne, som giver læseren et godt redskab til at forstå og positionere sig i forskellige teorier.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 564 sider | ISBN 9788757441857

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

CBS og magten

En kortlægning af netværk og indflydelseskanaler, 1917-2017

CBS og magten giver et unikt indblik i, hvordan en af landets toneangivende uddannelsesinstitutioner har været forbundet til magtens netværk gennem sin historie. Copenhagen Business School – tidligere Handelshøjskolen i København – har gennem et århundrede sat sit præg på den danske samfundsudvikling. Ikke blot ved at uddanne generationer af unge til erhvervslivet, men også i kraft af skolens placering i politiske og økonomiske magtnetværk.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 129 sider | ISBN 9788757436594

Pris

E-bog Papirbog
136,00 kr 160,00 kr
Medlemspris Medlemspris
115,20 kr 128,00 kr

En procesteori om organisation

Tor Hernes tager i denne bog fat på de udfordringer som en verden i stadig bevægelse rummer for vores forståelse af organisationer – og for organisationer. Hernes foreslår en terminologi, som er udledt af procesfilosofien, der normalt ikke anvendes i organisationsstudier. Resultatet er en krævende, men samtidig meget givende bog, som har potentialet til at vende op og ned på vores forståelse af organisationer, skabt af og i tid.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 342 sider | ISBN 9788757436563

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Cases til organisationsteori

Cases til organisationsteori præsenterer 18 levende cases, der giver stof og inspiration til refleksioner, diskussioner og læring. Brug af cases i undervisningen giver øvelse i at identificere fagets problemer, værktøjer og centrale begreber samt perspektivere teoretiske begreber. De 18 cases er fortalt som historier, og de er alle baseret på virkelige oplevelser. Bogen dækker bredt over en række organisationer og virksomheder: fra skoler, institutioner og plejehjem til iværksætteren og den store globale virksomhed.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 113 sider | ISBN 9788757437225

Pris

E-bog Papirbog
117,00 kr 130,00 kr
Medlemspris Medlemspris
93,60 kr 104,00 kr

Collaborative Innovation

in the Public Sector

About the Book

Governments worldwide struggle to remove policy deadlocks and enact much needed reforms in organizational structure and public services. In this book, Collaborative Innovation - in the Public Sector, Jacob Tor­fing explores collaborative innovation as a way for public and private stakeholders to break the impasse.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 352 sider | ISBN 9788757436372

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr

Kultur i organisationer

Funktion eller symbol

En tolkning af kulturen i forskellige organisationer. Der tolkes dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv, med fokus på en organisations værdier og grundlæggende antagelser. Dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv, med udgangspunkt i en organisations antropologi, dens ritualer, myter og metaforer.

Læs mere
Udgave 1, 2006 | 170 sider | ISBN 9788762901681

Pris

Papirbog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr

Moderne organisasjoner

Trender i organisationstenkningen ved tusenårsskiftet

Denne norske bog forsøger bl.a. at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvor og hvordan opstår de populære opskrifter på hensigtsmæssige måder at organisere og lede på?
  • Hvordan spredes opskrifterne?
  • Hvad sker der, når global udbredte opskrifter forsøges indpasset i den enkelte lokale organisation?
  • Hvorfor fortrænges de af andre populære opskrifter?
Læs mere
Udgave 1, 2002 | 368 sider | ISBN 9788762901643

Pris

Papirbog
470,00 kr
Medlemspris
376,00 kr