Offentlig ledelse

Mening og motivation

i organisation og ledelse

Hvad er mening? Hvad er motivation? Hvordan har mening og motivation betydning i organisationer? Hvordan kan man arbejde med det i ledelse? Det giver denne bog svar på.

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 232 sider | ISBN 9788757451399

Pris

E-bog Papirbog
245,00 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
196,00 kr 220,00 kr

Lokal lobbyisme

Få indflydelse i kommunen

Står du med en sag, der kræver opbakning eller en beslutning fra din kommune? Vil du gerne påvirke den lokale udvikling i dit område eller måske komme med helt nye idéer til, hvordan man kunne gøre tingene bedre? Er du optaget af en ganske særlig dagsorden, du gerne vil fremme? Eller er du professionel lobbyist, der søger inspiration og nye idéer?

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 232 sider | ISBN 9788757454352

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Praktisk programledelse

At etablere, lede og styre transformationer i den offentlige sektor

Denne bog er en praktisk metodeguide til programlederen, der skal etablere, gennemføre og realisere gevinsterne for store komplekse og strategiske udviklingsinitiativer i den offentlige sektor. Bogen giver dig overblik over og fører dig igennem alle væsentlige designvalg i forhold til etablering og gennemførelse af et program.  

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 253 sider | ISBN 9788757453010

Pris

E-bog Papirbog
340,00 kr 380,00 kr
Medlemspris Medlemspris
272,00 kr 304,00 kr

Faglighed og styring

Fagprofessionel dømmekraft på socialområdet

Se bogens forfattere holde oplæg om bogen via dette link (Youtube). Webinar var arrangeret af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, København Universitet. 

Socialpolitikken i Danmark er underlagt mange hensyn. Alle vil de udsatte, de svage, de psykisk syge og de handicappede det bedste, men hvordan samfundets hjælp til disse borgere bør indrettes, er ofte diskuteret. Hvad er det fagligt rigtige? Hvad er ret og rimeligt? Hvor meget må det koste?

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 228 sider | ISBN 9788757448320

Pris

E-bog Papirbog
295,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
236,00 kr 260,00 kr

Fællesoffentlig ledelse

Hvordan offentlige ledere skaber sammenhæng i den offentlige sektor

Denne bog introducerer begrebet om fællesoffentlig ledelse. Fællesoffentlig ledelse er en anderledes tilgang til at forstå offentlig ledelse end den konventionelle måde, der ofte kun fokuserer på den enkelte offentlige leder. Bogen er rettet mod offentlige ledere, der tager lederuddannelser på forskellige niveauer, men andre må også gerne have udbytte af den.

Se alle titler inden for Offentlig ledelse

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 92 sider | ISBN 9788757437218

Pris

E-bog Papirbog
220,00 kr 220,00 kr
Medlemspris Medlemspris
176,00 kr 176,00 kr

Kommunal økonomistyring

I denne bog præsenterer forfatteren en samlet forståelse af den kommunale økonomistyring med afsæt i mange års praktisk og teoretisk erfaring inden for området. Bogen er båret af en tro på, at det kommunale styre fortsat har en central rolle at spille i velfærdsstaten, også hvad angår styringen af udgifterne. Den afsluttes derfor med en diskussion af, om den nuværende centralisering af økonomistyringen er nødvendig.

Hovedkonklusionerne er:

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 127 sider | ISBN 9788757442779

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

Overmod og afmagt

Historien om det nye SKAT

Overmod og afmagt er beretningen om, hvordan selvsikre embedsmænd og famlende politikere kastede en af landets største og mest komplekse forvaltninger ud i en uheldssvanger forvandling.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 266 sider | ISBN 9788757442731

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr

Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer

Debatten om, hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes kører på fulde drøn i disse år, og i den sammenhæng er begrebet tillid blevet aktuelt. Denne bog handler om, hvad tillidsbaseret styring og ledelse er og om det svære spring fra ambition til praksis. Tilliden er attraktiv, fordi den øger engagement og sænker transaktionsomkostningerne i organisationen. Men tillid hænger også uløseligt sammen med risiko, som kræver en række overvejelser i den offentlige organisation.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 190 sider | ISBN 9788757437997

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr

Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring

I denne tankevækkende bog dissekerer Nicolaj Ejler styringen af de offentlige kerneopgaver: hvad den er, hvor den kommer fra, og hvorfor vi har den. Han argumenterer for, at den offentlige sektor er overstyret. Vi kan ikke styre kerneopgaven. Men vi kan kun afvikle den massive overstyring, hvis fagprofessionerne tager et større ansvar for at definere kvalitet og skaber mere systematisk refleksiv praksis.

Bogen anviser vejen til en ny styringsmodel med politikere, der styrer sig, og fagprofessionelle, der praktiserer vidensfunderede professionelle læringsfællesskaber.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 242 sider | ISBN 9788757439991

Pris

E-bog Papirbog
385,00 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
308,00 kr 340,00 kr

Klimaets kommunale tilstand

Klimapolitik i danske kommuner

Hvad får en lille landsby tæt på Herning til at beslutte sig for at gennemføre en 25% reduktion af sin CO2-udledning? Der er hverken lovgivning eller andre krav fra skiftende regeringer, som tvinger kommunerne til at være pionerer på klimaområdet. Alligevel har flertallet af landets kommuner ambitiøse klimamål og strategier. Spørgsmålet er, om det er idealisme, grønne bekymringer eller simpel egeninteresse, der ligger bag?

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 138 sider | ISBN 9788757434293

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr

I politikkens vold

Offentlige lederes vilkår og muligheder

I et folkestyre som det danske er den offentlige sektors mange institutioner og myndigheder i sidste instans politisk ledet, reguleret og styret.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 241 sider | ISBN 9788757437058

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr

Fører din ledelse til velfærd?

Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse

Hvordan ser det ud med kvalitet, effektivitet og trivsel ved ledelse i det kommunale? Har lederne tilstrækkelig fokus på borgerne eller er de i højere grad optaget af sig selv og medarbejderne? Hvilke vilkår, evner og viljer til velfærdsledelse er der tale om? Hvordan kan man arbejde konkret med at overvinde barriererne for velfærdsledelse og gøre en positiv forskel for borgerne?

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 293 sider | ISBN 9788757433340

Pris

E-bog Papirbog
328,50 kr 365,00 kr
Medlemspris Medlemspris
262,80 kr 292,00 kr