Det personlige lederskab

Det nye lange liv

Sådan griber du mulighederne i en foranderlig verden

Aldrig har vi haft så mange teknologiske muligheder som i dag. Og aldrig har vi levet længere, end vi gør nu. Men trives vi? Bruger vi teknologien rigtigt, og er det lange liv egentlig et godt liv? Eller lurer angsten for, om vores job bliver ved med at eksistere, og hvornår vi kan gå på pension? Hvis der overhovedet er noget, der hedder pension om 20 år …

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 285 sider | ISBN 9788757451474

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Ledetråde

Meningsskabende værdiledelse

Meningsskabende værdiledelse er mere end bare værdibaseret ledelse på nye flasker.

Enhver arbejdsplads med respekt for sig selv har et officielt værdisæt, men alt for ofte ender værdierne med at være tomme ord på kaffekopper og i lederens skåltaler. Faktisk viser undersøgelser, at de færreste ledere og medarbejdere mener, at man i praksis arbejder efter arbejdspladsens værdisæt.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 185 sider | ISBN 9788757442472

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

Mentorsamtalen

Metoder og cases til udviklende samtaler

Samtaler mellem en mentor og en mentee er et stærkt personligt udviklingsværktøj. Bogen henvender sig til såvel mentor som mentee, og sikrer at samtalen bevarer sin høje kvalitet gennem hele mentorforløbet.

Bogen indeholder en række typiske cases på mentorsamtaler. Casene er opdelt i tre overordnede temaer: Karriere, det personlige og relationer. Læs mere
Udgave 1, 2016 | 219 sider | ISBN 9788757437270

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

At lede opad

- få succes med din chef

At lede opad giver mellemlederen et stærkt værktøj til at skabe effektiv forandringsledelse på arbejdspladsen. 

Er du mellemleder? Og har du (også) opfattelsen af, at ledelse kun kan gå en vej? – Nemlig nedad i organisationen!

Ledelse er oftest noget man udøver over for sine underordnede, men ledelse kan faktisk også gå i andre retninger på tværs af hele organisationen.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 164 sider | ISBN 9788757434071

Pris

E-bog Papirbog
337,50 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
270,00 kr 300,00 kr

Protreptik i praksis

Få væsentlige samtaler til at lykkes

Protreptik i praksis tager fat i protreptikken som er en filosofisk inspireret samtaleform, som i de senere år har markeret sig stærkere og stærkere i offentlige organisationer og i det private erhvervsliv som et alternativ og supplement til bl.a. coaching, mentoring og rådgivning.

Aristoteles var den først der anvendte protreptikken i antikkens ledelsesakademi. Protreptikken er siden genopstået i nutiden via professor Ole Fogh Kirkeby på Copenhagen Business School. Hvor protreptikken blev systematiseret, nuanceret og integreret i det moderne arbejdsliv.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 128 sider | ISBN 9788757434552

Pris

E-bog Papirbog
148,50 kr 165,00 kr
Medlemspris Medlemspris
118,80 kr 132,00 kr

Har du lyst til at blive leder?

- find ud af om du vil, kan og tør ledelse

Er du i tvivl om, om du skal være leder – eller i tvivl om, hvad man skal kunne, ville og turde, for at få det godt i et lederjob – så er dette bogen for dig.

Bogen er en afklaringsbog, fyldt med øvelser og refleksionsopgaver. En meget vigtig del af indholdet stammer fra interviews med en række velvillige personer fra bl.a. Folketinget, Arbejdsskadestyrelsen, Danmarks Radio, Danmarks Statistik, Københavns Kommune, Novo Nordisk, Rockwool, TDC, Udenrigsministeriet mv.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 252 sider | ISBN 9788757428377

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Frivillig leder

Ledelse i danske soldaterforeninger. Hæren bag hæren
af

Danmark er kaldt foreningernes land. De fleste danskere er medlem af én eller flere frivillige foreninger. En frivillig forening er normalt ledet af en frivillig ledelse. Af en sådan kræves der samme professionalisme som ledelse af enhver anden form for virksomhed, såfremt foreningen skal køre.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 144 sider | ISBN 9788762903715

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr

Ledelsens indvendighed og etik

Med den stigende globale, samfundsmæssige og organisatoriske kompleksitet bliver bevidst ledelsesmæssig etik en nødvendighed. Ledelsens indvendighed og etik er mest af alt en bog om ordentlighed. Den beskriver, hvordan etikken opstår og konstrueres, når værdierne taler med den forretningsmæssige virkelighed. På et integreret systemisk og buddhistisk filosofisk grundlag redegør bogen for den organisatoriske virkelighed og hvordan denne kan gentænkes.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 170 sider | ISBN 9788757418651

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Ny i lederjobbet og hva' så?

- praktiske erfaringer og gode råd

Denne bog er skrevet for den nyudnævnte leder. Baseret på 20 interviews præsenteres en række af de problemer, som lederen oplever i det daglige. Bogen kan læses som en introduktion til den nye dagligdag og som inspiration til yderligere fordybelse i de emner, lederen selv føler er mest påtrængende.

Læs mere
Udgave 1, 2002 | 184 sider | ISBN 9788757402650

Pris

Papirbog
320,00 kr
Medlemspris
256,00 kr