Statistik og økonometri

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Uddrag til CBS / HD1

Denne bog er en særudgave af 6. udgave af ØKONOMISK VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE produceret til CBS’ undervisning på HD1. Bogens kapitler er arrangeret sådan, at de følger 5. udgaves nummerering, og indholdet i denne bogs kapitel 2 og 3 er genskabt, så de passer med 5. udgaves indhold.

 

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 180 sider | ISBN 9788757456356

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Praktisk statistisk metode for økonomer

Praktisk statistisk metode for økonomer indeholder en beskrivelse af de praktisk statistiske værktøjer, som studerende ved samfundsøkonomiske uddannelser bør kende.

Bogen indøver grundlæggende begreber og beregningsmetoder som: Procentvise stigninger, gennemsnitlige årlige vækstrater, uvejede og vejede gennemsnit, logaritmisk skala, indekstal, mål for spredning og ulighed, standardberegninger samt pris- og mængdeindeks, herunder kædede værdier.

Læs mere
Udgave 4, 2019 | 178 sider | ISBN 9788757444544

Pris

E-bog Papirbog
228,00 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
182,40 kr 192,00 kr

Risikoledelse og risikostyring

Bogen gennemgår både strategiske og operative risici og anviser instrumenter til at styre disse risici. Der vises eksempler fra banker og fra produktionsvirksomheder. Bogens målgruppe er alle, der arbejder med, eller som studerer virksomhedernes og organisationernes risikoledelse og risikostyring - eller som burde gøre det.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 135 sider | ISBN 9788762904002

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

SPILTEORI

Særtryk til Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

Bogen "Spilteori" er et særtryk til Akademiuddannelsen Finansiel Rådgivning.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 38 sider | ISBN 9788762903999

Pris

Papirbog
80,00 kr
Medlemspris
64,00 kr

Anvendt Økonomistyring

Opgaver, løsninger, teori

Bogen lægger vægt på at eksemplificere problemstillinger inden for nogle af økonomistyringens og det interne regnskabsvæsens centrale områder: budgettering, budgetopfølgning og standardomkostningskontrol og moderne cost management-metoder. Herudover er medtaget et case inden for regnskabsanalysen. Bogen lægger således vægt på anvendelsessiden i form af en række cases/opgaver med tilhørende vejledende løsninger. Herudover er der som referenceramme tilføjet en række teoriafsnit inden for hovedområderne. Også inden for teoriafsnittene ligger hovedvægten på anvendelsessiden.

Læs mere
Udgave 1, 2006 | 204 sider | ISBN 9788757414837

Pris

Papirbog
310,00 kr
Medlemspris
248,00 kr

Aktivitetsbaseret økonomistyring

Danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing
af Poul Israelsen (ansv. red.), Per Nikolaj Bukh (ansv. red.)

Activity Based Costing (ABC) var ved sin introduktion i slutningen af 1980'erne én af de væsentligste fornyelser i økonomistyringen i mange år. Men det er først i de sidste 3-5 år, at metoden er blevet udbredt i danske virksomheder. "Aktivitetsbaseret økonomistyring" er den første samlede beskrivelse af dansk praksis på området; den formidler et solidt overblik over design, implementering og brug af aktivitetsbaserede regnskabssystemer.

Læs mere
Udgave 1, 2003 | 204 sider | ISBN 9788757404326

Pris

Papirbog
490,00 kr
Medlemspris
392,00 kr

Økonomisk metodologi bind 1

Videnskabsteori & forklaringstyper

I første bind af "Økonomisk metodologi" gives en grundig indføring til de meget forskelligartede økonomiske metodologier, som siden 1920'erne har præget opfattelsen af, hvad økonomisk forskning er og evt. burde være.

Læs mere
Udgave 2, 1994 | 375 sider | ISBN 9788757461923

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr