Makroøkonomi

Nationalregnskabet

Det danske nationalregnskab

Nationalregnskabet er en koncentreret gennemgang af det danske nationalregnskab. Formålet er at beskrive, hvad et nationalregnskab er, dvs. forklare nationalregnskabets opbygning og bagvedliggende principper, definere og fortolke nationalregnskabets centrale statistiske begreber samt eksemplificere korrekt anvendelse af nationalregnskabsstatistik. 

Læs mere
Udgave 12, 2022 | 80 sider | ISBN 9788757452266

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr

Befolkning og samfund

I 1966 blev der født ca. 88.000 personer i Danmark. Antallet af fødte faldt efterfølgende og 17 år senere – i 1983 – fødtes der blot omkring 51.000, hvilket fortsat udgør den mindst generation i nyere tid.

Læs mere
Udgave 12, 2020 | 130 sider | ISBN 9788757444568

Pris

Papirbog
185,00 kr
Medlemspris
148,00 kr

Videnskabelige metoder i økonomi

Empiri, teori og etik

"Videnskabelige metoder i økonomi" har som formål at udfordre økonomistuderendes idéer om videnskab. Med udgangspunkt i de emner, en økonomistuderende typisk er blevet præsenteret for i fx mikro- og makroteori, diskuteres og kritiseres de metoder og videnskabeligeantagelser, som ligger til grund for de fag. Hermed introduceres læseren til en bredere forståelse af økonomi som et levende videnskabeligt område.

Svend Hylleberg, dr.oecon., er professor emeritus i økonomi ved AarhusUniversitet.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 264 sider | ISBN 9788757446678

Pris

E-bog Papirbog
300,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
240,00 kr 260,00 kr

Globalisation and the International Economy

The global economy never ceases to fascinate and surprise as its many facets evolve at an ever-increasing pace. Globalisation and the International Economy introduces the reader to global economics in its historical setting. It brings to life some of the most important trade theories such as absolute and comparative advantage, factor endowment, and Porter’s Diamond Model through real-world examples.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 172 sider | ISBN 9788757439748

Pris

E-bog Papirbog
290,00 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
232,00 kr 260,00 kr

Bydannelse og boligøkonomi

Bydannelse og boligøkonomi

Hvorfor samler vi os i byer? Hvordan ændres byernes økonomiske og sociale struktur? Hvad sker der, når vi beskatter eller giver tilskud til boligerne? Bliver de store byer for store, og er det en god ide at flytte arbejdspladser til de mindre byer?

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 158 sider | ISBN 9788771981872

Pris

E-bog
220,50 kr
Medlemspris
176,40 kr

Introduktion til Makroøkonomi

Introduktion til Makroøkonomi  er en lærebog om de grundlæggende teorier til forståelse af drivkræfterne bag den overordnede samfundsøkonomiske udvikling. Det gennemgående tema i bogen er makroøkonomisk politik med det formål at opnå høj beskæftigelse, ligevægt på betalingsbalancen og prisstabilitet. I bogen forklares sammenhængen mellem produktion, efterspørgsel og beskæftigelse i makroøkonomisk perspektiv. Desuden illustreres betydningen af internationalt økonomisk samarbejde, og årsagen til og konsekvenserne af finans- og gældskrisen belyses.

Læs mere
Udgave 3, 2018 | 184 sider | ISBN 9788757437614

Pris

E-bog Papirbog
256,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
205,20 kr 236,00 kr

Kapital uden grænser

Om skattely, formueforvaltere og verdens rigeste

Hvordan kan verdens ultrarige opretholde deres enorme formuer trods finanskriser og en ofte omfattende beskatning af indkomst, kapitalgevinster og arv? Kapital uden grænser giver et svar fra en ny og original vinkel.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 316 sider | ISBN 9788757438666

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Økonomisk ulighed i Danmark

af Niels Ploug (red.)

Er det et problem, at uligheden stiger, når den generelle velstand øges i Danmark?

Spørgsmålet om økonomisk ulighed i Danmark spiller en central rolle for den økonomiske politik. Ofte hører vi diskussioner om, at uligheden er steget, om hvorvidt den er for stor eller for lille, og hvad man kan gøre for at mindske ulighed. Med udgivelsen af Thomas Pikettys Kapitalen i det 21. århundrede blev ulighedsspørgsmålet ligeledescementeret på den internationale forskningsdagsorden.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 195 sider | ISBN 9788757436976

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Økonomisk vækst og velstand i Danmark

Bogen Økonomisk Vækst og velstand I Danmark  forklarer de grundlæggende mekanismer bag økonomisk vækst og velstand og dens udvikling på både kort og lang sigt. Alt sammen ved hjælp af tal og analyser og kun i mindre grad med langhåret økonomisk teori og matematiske formler. Samtidig sættes den danske udvikling ind i et internationalt perspektiv, ligesom de økonomiske mål forklares og diskuteres.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 298 sider | ISBN 9788757434484

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 280,00 kr

Karl Marx

Økonomiens konger

Karl Marx' (1818-83) kritiske metode, båret af hans satiriske talent og rige kundskaber, er stadig uomgængelig: hans skarpsindige kritik af ideologi og propaganda og hans analyse af magthavernes bevæggrunde i lys af den materialistiske historieopfattelse, som siden har vundet almindelig udbredelse.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 176 sider | ISBN 9788757408065

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Adam Smith

Ingen dansk bog har nogensinde før forsøgt at fokusere på Smith alene og samtidigt sammenkæde de forskellige dele af hans tænkning. Men her er bogen, der giver det fulde billedet af Smith.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 165 sider | ISBN 9788757408096

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

Joseph A. Schumpeter

Bogen beskriver den fascinerende baggrund for Schumpeters tænkning, og hans fire engelsksprogede hovedværker gennemgås. Herved giver bogen en forståelse af såvel Schumpeters grundlæggende teorier som det behov, der er for at videreudvikle dem. Den viser også, hvorfor Schumpeters teorier i dag er mindst lige så aktuelle som i hans levetid.

Læs mere
Udgave 1, 2004 | 152 sider | ISBN 9788757410099

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

John Stuart Mill

Økonomiens Konger

John Stuart Mill er den socialliberale samfundstænker, der i det 19. århundrede evnede at forbinde Ricardos fundamentalistiske liberalisme og de praktiske forhold i den britiske økonomi. Han ønskede at fremme politisk frihed og økonomisk velstand for alle samfundsborgere.

Læs mere
Udgave 1, 2003 | 132 sider | ISBN 9788757410082

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

Milton Friedman

Milton Friedman, monetarismens fader, har været en af nyere tids mest kontroversielle og samtidig mest indflydelsesrige økonomer. Hans bidrag til økonomisk teori har siden midten af 1940'erne skabt enorm debat blandt økonomer, centralbankfolk og politikere, og han har sat sit fingeraftryk på udviklingen af økonomisk teori indenfor en lang række områder - lige fra forbrugsteori og penge- og inflationsteori til økonomisk historie og forståelsen af økonomisk politik. Friedman blev tildelt Nobelprisen i økonomi i 1976.

Læs mere
Udgave 1, 2002 | 108 sider | ISBN 9788757408126

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

David Ricardo

Ricardos teorier står som nævnt endnu centralt i den økonomiske debat. John M. Keynes var i varierende grad skeptisk over for disse teoriers relevans i det 20. århundrede, hvilket dog er blevet bestridt af bl.a. neoricardianerne, der fortsat bidrager til den teoretiske debat.

Læs mere
Udgave 1, 2002 | 152 sider | ISBN 9788757408119

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

John Kenneth Galbraith

John Kenneth Galbraith er en af de store amerikanske økonomer i det 20. århundrede. Han udarbejdede en analyse af det materielle overflodssamfund, som i stigende grad blev et dominerende træk ved amerikansk økonomi i anden halvdel af århundredet. Han beskrev i bøgerne Det rige samfund og Det nye industrisamfund de økonomiske kræfter, der i efterkrigstidens USA ville drive samfundsøkonomien mod et stadigt voksende forbrug. Styrken i Galbraith's forfatterskab ligger også i hans skarpe blik for den økonomiske væksts skyggesider.

Læs mere
Udgave 1, 2002 | 96 sider | ISBN 9788757408089

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr