Videnskabsteori

Erkendelsens mål

Begrundelse, viden, forståelse og visdom

Den menneskelige erkendelse er langt fra perfekt. Hver især er vi uvidende om mange ting, og meget af det vi ved, forstår vi ikke til bunds. Et overlegent rumvæsen ville sandsynligvis anse de fleste af os mennesker for temmelig tåbelige, eftersom vi bliver nødt til at stræbe efter viden og forståelse. I første omgang for at overleve, og senere for at tilfredsstille vores intellektuelle behov. 

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 316 sider | ISBN 9788757449204

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Videnskabsteorien i grundrids

VIDENSKABSTEORIEN I GRUNDRIDS handler om de store spørgsmål i videnskaben. Om hvad en videnskab egentlig er, om hvordan man skelner mellem videnskab og ikke-videnskab, om hvordan vi i det hele taget opnår viden om et videnskabelig felt, og om hvordan det videnskabelige arbejdsfelt fundamentalt set er struktureret.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 470 sider | ISBN 9788757449693

Pris

E-bog Papirbog
425,00 kr 475,00 kr
Medlemspris Medlemspris
340,00 kr 380,00 kr

Forskningsinterview

En praktisk og metodisk introduktion

Denne bog giver en tilgængelig og praktisk introduktion til arbejdet med kvalitative interview i forskning og analyse. Fokus er på de håndværksmæssige aspekter af interviewet, og teksten gennemgår de mest centrale spørgsmål, man bør forholde sig til på tværs af forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter. Det understreges, at man løbende bør reflektere over på hvilket grundlag, man mener at kunne vide noget om verden, og hvordan denne position omsættes i praktiske, metodiske greb.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 224 sider | ISBN 9788757446067

Pris

E-bog Papirbog
245,00 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
196,00 kr 220,00 kr

Paradigmer i praksis

Videnskabsteori og metode i ledelses- og organisationsstudier
af Per Darmer (red.), Birgit Jordansen (red.), Jens Astrup Madsen (red.)

At undersøge organisatorisk og ledelsesmæssig praksis indebærer altid en række valg: fx valg af problemformulering, undersøgelsesdesign, datagenereringsteknikker og analyseform. For at sikre kvalitet i undersøgelsen er det væsentligt at sikre konsistens i disse valg. "Paradigmer i praksis" beskriver hele processen fra valg af problemformulering til den afsluttende konklusion og de efterfølgende refleksioner.

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 429 sider | ISBN 9788757444773

Pris

E-bog Papirbog
415,00 kr 460,00 kr
Medlemspris Medlemspris
332,00 kr 368,00 kr

Opgaveskrivning i samfundsvidenskaben

Processer og værktøjer mod den fremragende opgave

Denne bog om opgaveskrivning er beregnet til studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 128 sider | ISBN 9788757443998

Pris

E-bog Papirbog
180,00 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
144,00 kr 180,00 kr

Teaching for Innovation

Preparing for an uncertain future

To teach for innovation is a key ambition for current reforms of higher education and professional training. It represents an ambition to reorganise our educations and our teaching to prepare us for of an uncertain future. But how, this book asks, can we prepare for the unknown? Teaching for Innovation takes the reader through the variety of approaches to innovation in higher education and shows how different pedagogical and didactic principles come to define different visions of the future.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 100 sider | ISBN 9788757439915

Pris

Papirbog
195,00 kr
Medlemspris
156,00 kr

Videnskabsteori og projektarbejde for erhvervsøkonomer

Videnskabsteori er relevant og vigtig – også for erhvervsøkonomer. Derfor introducerer denne bog læseren for nogle af videnskabsteoriens helt centrale begreber, ligesom den præsenterer nogle af de paradigmer, eller positioneringsmuligheder, der er inden for videnskabsteorien.

Bogen handler også om problembaseret projektarbejde for erhvervsøkonomer, herunder hvordan dette relaterer sig til videnskabsteori og metodemæssige overvejelser. I den forbindelse gennemgås processen omkring projektarbejdet såvel som skrivningen af den endelige projektrapport.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 114 sider | ISBN 9788757441307

Pris

E-bog Papirbog
205,00 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
164,00 kr 180,00 kr

Læsning af tekster i samfundsvidenskaben

En introduktion til analysen af kilder, indhold, diskurser og argumenter

Tekstlæsningen er en vigtig undersøgelsesmetode i samfundsvidenskaben. Bogen er en introduktion til analysen af indhold, diskurser, argumenter og kilder med eksempler fra udvalgte politiske tekster. Den binder begreber og teori sammen med praktisk tekstlæsning. Via en række eksempler viser bogen, hvordan forskellige teoretiske tilgange angriber det at læse tekster i samfundsvidenskaben.

 

 

Læs mere
Udgave 2, 2017 | 200 sider | ISBN 9788757438932

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr

Opgaveskrivning

Emnet, litteraturen og principperne

Denne bog handler om at skrive opgaver i forbindelse med en uddannelse. Hovedformålet er at skabe en overskuelig vejledning til brug for bådeden førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en opgave, og for den mere erfarne, som har brug for nogle konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes an.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 208 sider | ISBN 9788757438956

Pris

E-bog Papirbog
157,50 kr 175,00 kr
Medlemspris Medlemspris
126,00 kr 140,00 kr

Økonomisk metodologi bind 2

Virksomhedsteori og industriøkonomi

I andet bind i serien "Økonomisk metodologi" anvendes diskussionen om forskellige metodologier og forklaringsmåder til konkret at analysere en række forskningstraditioner inden for virksomhedsteorien.Læs mere
Udgave 2, 1997 | 442 sider | ISBN 9788757461930

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr