Tingsret

Choices, Limits and Consequences of Harmonisation of Commercial Law

The Circle of Law Harmonisation

The harmonisation of private commercial law and the application of the various instruments of harmonisation are becoming increasingly complex. New formal or informal means of harmonisation are added to the panorama of harmonisation instruments and new actors, be it at global, regional or national level, are introduced as well. Regional harmonisation sets its footprint both internally and externally. Innovative (or reintroduced) methods and phenomena for the harmonisation of commercial law have been suggested.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 900 sider | ISBN 9788757452877

Pris

Papirbog
990,00 kr
Medlemspris
792,00 kr

Servitutretten

Formålet med denne bog er at give en samlet fremstilling af dansk servitutret. Med servitut forstås en på særligt grundlag hvilende ret til at udøve en begrænset rådighed over en fast ejendom eller at kræve opretholdt en tilstand på denne.

Betegnelsen servitutret tjener det formål under ét begreb at samle en række emner og retlige problemer, som tematisk knytter sig til servitutter. Servitutret anvendes derfor som en samlebetegnelse for disse emner og problemer.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 290 sider | ISBN 9788757451887

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr

Virksomhedspant

- samarbejde bygger bro mellem sikkerhedsrettigheder

Bogen er den hidtil eneste, der illustrerer virksomhedspanterettens samspil med andre sikkerhedsrettigheder samt regelsættet for virksomhedspant i almindelighed med fokus på reglernes flittige anvendelse i dagligdagen.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 352 sider | ISBN 9788757433890

Pris

Papirbog
725,00 kr
Medlemspris
580,00 kr

Ejendomsretten 1

"Ejendomsretten 1" omhandler ejendomsrettens overgang ved løsøre. Bogen er ikke kun skrevet som lærebog. Der er også lagt betydelig vægt på at gøre bogen til et godt værktøj for praktikere på dette komplicerede retsområde, der ofte kræver hurtig stillingtagen. Således er der i vidt omfang i petitafsnit medtaget referater af nyere domme. Endvidere er hovedvægten i fremstillingen lagt på reglernes anvendelse i de i praksis forekommende tilfælde, herunder ved moderne finansieringsformer, som f.eks. leasing. Der er også udførlige registre.

Læs mere
Udgave 4, 1999 | 229 sider | ISBN 9788757452129

Pris

Papirbog
410,00 kr
Medlemspris
328,00 kr