Tingsret

Virksomhedspant

- samarbejde bygger bro mellem sikkerhedsrettigheder

Bogen er den hidtil eneste, der illustrerer virksomhedspanterettens samspil med andre sikkerhedsrettigheder samt regelsættet for virksomhedspant i almindelighed med fokus på reglernes flittige anvendelse i dagligdagen.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 352 sider | ISBN 9788757433890

Pris

Papirbog
725,00 kr
Medlemspris
580,00 kr

Tilbageholdsret

Bogen giver et overblik over tilbageholdsretten, og derfor behandler bogen såvel detentionsretten som retentionsretten. Til analysen af tilbageholdsretten inddrages områderne: køb, transport, forvaring, reparation samt arbejdsret.

Tilbageholdsretten udspringer af det obligationsretlige princip om, at man i en gensidigt bebyrdende kontrakt skal udveksle ydelserne samtidigt - samtidighedsgrundsætningen. Formålet med tilbageholdsretten er at sikre opfyldelsen af disse kontrakter ved at øve pression på en kontraktspart for at få vedkommende til at opfylde sin del af aftalen.

Læs mere
Udgave 1, 2001 | 160 sider | ISBN 9788757407761

Pris

Papirbog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr

Ejendomsretten 1

"Ejendomsretten 1" omhandler ejendomsrettens overgang ved løsøre. Bogen er ikke kun skrevet som lærebog. Der er også lagt betydelig vægt på at gøre bogen til et godt værktøj for praktikere på dette komplicerede retsområde, der ofte kræver hurtig stillingtagen. Således er der i vidt omfang i petitafsnit medtaget referater af nyere domme. Endvidere er hovedvægten i fremstillingen lagt på reglernes anvendelse i de i praksis forekommende tilfælde, herunder ved moderne finansieringsformer, som f.eks. leasing. Der er også udførlige registre.

Læs mere
Udgave 4, 1999 | 229 sider | ISBN 9788757452129

Pris

Papirbog
410,00 kr
Medlemspris
328,00 kr