Tingsret

Servitutretten

Formålet med denne bog er at give en samlet fremstilling af dansk servitutret. Med servitut forstås en på særligt grundlag hvilende ret til at udøve en begrænset rådighed over en fast ejendom eller at kræve opretholdt en tilstand på denne.

Betegnelsen servitutret tjener det formål under ét begreb at samle en række emner og retlige problemer, som tematisk knytter sig til servitutter. Servitutret anvendes derfor som en samlebetegnelse for disse emner og problemer.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 290 sider | ISBN 9788757451887

Pris

E-bog Papirbog
562,50 kr 625,00 kr
Medlemspris Medlemspris
450,00 kr 500,00 kr

Virksomhedspant

- samarbejde bygger bro mellem sikkerhedsrettigheder

Bogen er den hidtil eneste, der illustrerer virksomhedspanterettens samspil med andre sikkerhedsrettigheder samt regelsættet for virksomhedspant i almindelighed med fokus på reglernes flittige anvendelse i dagligdagen.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 352 sider | ISBN 9788757433890

Pris

Papirbog
725,00 kr
Medlemspris
580,00 kr

Ejendomsretten 1

"Ejendomsretten 1" omhandler ejendomsrettens overgang ved løsøre. Bogen er ikke kun skrevet som lærebog. Der er også lagt betydelig vægt på at gøre bogen til et godt værktøj for praktikere på dette komplicerede retsområde, der ofte kræver hurtig stillingtagen. Således er der i vidt omfang i petitafsnit medtaget referater af nyere domme. Endvidere er hovedvægten i fremstillingen lagt på reglernes anvendelse i de i praksis forekommende tilfælde, herunder ved moderne finansieringsformer, som f.eks. leasing. Der er også udførlige registre.

Læs mere
Udgave 4, 1999 | 229 sider | ISBN 9788757452129

Pris

Papirbog
410,00 kr
Medlemspris
328,00 kr