Person-, familie- og arveret

Familieøkonomien

samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik

Denne bog beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på de økonomiske forhold. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages i betydeligt omfang ægtefællers retsforhold. Bogen afsluttes med retspolitiske afvejninger, hvor der stilles forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 644 sider | ISBN 9788757424867

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Pensionsrettigheders behandling ved separation, skilsmisse og død

Den 1. januar 2007 trådte de nye regler om pensioners behandling ved separation, skilsmisse og død i kraft. Disse regler får i større eller mindre omfang betydning for mange ægtefæller. Særlig er principperne for behandlingen af pensioner på separations- og skilsmisseskifte ændret. Tidligere skulle tjenestemandspensioner og andre pensionsrettigheder i form af løbende, livsbetingede ordninger ikke deles på separations- og skilsmisseskifter, mens pensionsrettigheder i form af kapital- eller ratepensioner skulle deles.

Læs mere
Udgave 1, 2007 | 182 sider | ISBN 9788757415773

Pris

Papirbog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr

Formueordninger mellem ægtefæller

efter gennemførelsen af særejereformen i 1990 - særligt om ægtefællers indbyrde

Ved lov nr. 396 af 13. juni 1990 - særejereformen - ændredes reglerne om formueordningen mellem ægtefæller. Reformen medførte større aftalefrihed.

Læs mere
Udgave 1, 2001 | 464 sider | ISBN 9788757407051

Pris

Papirbog
640,00 kr
Medlemspris
512,00 kr
Udgave 1, 1997 | 618 sider | ISBN 9788757411959

Pris

Papirbog
2.000,00 kr
Medlemspris
1.600,00 kr