Obligationsret

Lærebog i aftaleret

”Lærebog i aftaleret” giver en grundlæggende og pædagogisk indføring i aftalerettens grundlæggende regler og bærende hensyn. Bogen lægger vægt på præsentationen af aftalerettens kerneproblemer om aftalers indgåelse, fortolkning og gyldighed, samt reglerne om fuldmagt. Den nye udgave er opdateret med bl.a. henvisninger til nyere retspraksis og henvisninger til relevant nyere litteratur. 

 

 

Læs mere
Udgave 2, 2023 | 163 sider | ISBN 9788757444179

Pris

E-bog Papirbog
325,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
260,00 kr 280,00 kr

International Business Law

The purpose of this book is to equip students with the skills they need to prevent or solve problems in business law. The book aims to provide students with knowledge and understanding of the legal practices and theories and methods used in the field of business law.  

Læs mere
Udgave 1, 2023 | 333 sider | ISBN 9788757454864

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Understanding the CISG

The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) regulates the rights of buyers and sellers in international sales. The Convention is the first sales law treaty to win acceptance on a worldwide scale, and the impressive list of nearly one hundred Contracting States accounts for more than three-fourths of all world trade.

Læs mere
Udgave 6, 2022 | 296 sider | ISBN 9788757449181

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 400,00 kr

Erhvervsjura

Den traditionelle, juridiske synsvinkel rendyrker juraen som middel til løsning af foreliggende tvister.

Den erhvervsjuridiske opgave består derimod i på forhånd at integrere juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber, således at virksomheden, alt taget i betragtning, disponerer optimalt.

Titlen gennemgår alle aspekter af ledelse med et erhvervsjuridisk fokus i forhold til interne og eksterne aktører, afsætning, skadeforvoldelse, finansiering, HR og forbruger og konkurrence.

Læs mere
Udgave 16, 2022 | 579 sider | ISBN 9788757454840

Pris

E-bog Papirbog
468,00 kr 520,00 kr
Medlemspris Medlemspris
374,40 kr 416,00 kr

Lovsamling 2022 - Formueret

af Jens Møller (red.)

Djøf Forlags lovsamlinger er specielt udarbejdet til studerende. Lovsamlingerne indeholder de love og regler, der anvendes i undervisningen, og er derfor et uundværligt værktøj i undervisningssammenhæng og til eksamen. Alle love er konsoliderede og ajourført med seneste ændringer pr. 1. august 2022. Lovsamlingerne kan med fordel også anvendes af praktikere, der har behov for at have et opdateret regelgrundlag lige ved hånden.

Læs mere
Udgave 8, 2022 | 440 sider | ISBN 9788757453324

Pris

Papirbog
180,00 kr
Medlemspris
144,00 kr

Lovsamling Erhvervsret 2022

af Helle Næss-Schmidt Risdal (ansv. red.), Peter Arnt Nielsen (ansv. red.)

Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i grundlæggende erhvervsret på universiteter og handelshøjskoler samt på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Lovsamlingen indeholder kun de vigtigste love og konventioner m.m. Undervisningsmæssige hensyn har været afgørende for udvælgelsen.

 

Se alle titler inden for Obligationsret

Læs mere
Udgave 29, 2022 | 455 sider | ISBN 9788757453379

Pris

E-bog Papirbog
265,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,00 kr 236,00 kr

Dansk privatret

Dansk privatret foreligger hermed i en revideret og ajourført 22. udgave.

Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved universiteter og andre læreanstalter. Med bogens forholdsvis brede udvalg af emner har det været hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinstitutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

 

Læs mere
Udgave 22, 2022 | 832 sider | ISBN 9788757452365

Pris

E-bog Papirbog
850,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
680,00 kr 760,00 kr

Dansk Privatret HA og HD

Dette er en studieudgave af "Dansk Privatret", som nu foreligger i en revideret og ajourført 22. udgave.

Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne.

 

Se flere titler indenfor obligationsret

 

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 483 sider | ISBN 9788757452389

Pris

Papirbog
470,00 kr
Medlemspris
376,00 kr

Dansk Privatret HA(jur.)

Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 22. udgave.

Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag på HA(jur.)-uddannelsen.

 

Se flere titler inden for Obligationsret

 

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 246 sider | ISBN 9788757452372

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Erhvervsretlige love 2022

Denne lovsamling er bestemt til brug for undervisningen i erhvervsret som supplement til lærebogen »Erhvervsjura« (16. udgave 2022). Det understøtter forståelsen ved læsning af bogen at have lovsamlingen ved hånden, så bogens tekst løbende suppleres med lovens. Herved opøves evnen til at læse og forstå selve lovteksten. Det positive lovstof forandres løbende som følge af ny lovgivning, men principperne for fortolkning ændrer sig ikke på samme måde.

Læs mere
Udgave 44, 2022 | 613 sider | ISBN 9788757454857

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Kaution

Kaution, der nu foreligger i 12. udgave, omhandler emner som kautionsforpligtelsens stiftelse, kautionsforpligtelsens indhold og privat kaution over for penge- og realkreditinstitutter. Fremstillingen er med denne udgave ajourført frem til maj 2022, og de senere års retspraksis og den væsentligste danske litteratur er indarbejdet.

Se alle titler inden for Obligationsret

Læs mere
Udgave 12, 2022 | 180 sider | ISBN 9788757453744

Pris

Papirbog
360,00 kr
Medlemspris
288,00 kr

Advokaters erstatningsansvar

”Advokaters erstatningsansvar” er en praktisk håndbog, der henvender sig til advokater og ansatte ved domstolene, forsikringsselskaber, pengeinstitutter, offentlige myndigheder og andre, der har behov for at vurdere kvaliteten af advokatydelser i en erstatningsretlig sammenhæng.

Læs mere
Udgave 4, 2022 | 571 sider | ISBN 9788757444674

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr

Entreprise - AB 18

Med kommentarer

I de næsten 50 år der er forløbet siden denne bogs første udgave fra 1973, har entrepriseretten udviklet sig kolossalt.

8. udgave af denne bog blev hurtigt udsolgt, og det er derfor fundet hensigtsmæssigt at udsende nærværende reviderede 9. udgave frem for et uændret optryk. Den omfattende retspraksis genererer løbende ny viden om entrepriseret. Ud over at ny retspraksis og litteratur er indarbejdet, er hele teksten genskrevet. 

Læs mere
Udgave 9, 2022 | 786 sider | ISBN 9788757452440

Pris

E-bog Papirbog
1.215,00 kr 1.350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
972,00 kr 1.080,00 kr

Dansk og international køberet

Den foreliggende bog indeholder en fremstilling af dansk og international køberet, udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendt retsvidenskabelig metode og praksis. Fremstillingen er opdateret med indarbejdelse af den nyeste retspraksis og litteratur samt med en gennemgang og analyse af købelovens nyeste regler om forbrugerkøb, bl.a. hvad angår aftaler vedrørende digitalt indhold og digitale tjenester.

Se alle titler inden for Obligationsret

 

Læs mere
Udgave 6, 2022 | 370 sider | ISBN 9788757452358

Pris

E-bog Papirbog
576,00 kr 695,00 kr
Medlemspris Medlemspris
460,80 kr 556,00 kr

Køb (Studieudgave)

Dansk indenlandsk købsret

Studieudgaven af bogen Køb (Dansk indenlandsk købsret) er en kortere version af det noget mere omfattende hovedværk. Studieudgaven er målrettet studerende på jurastudiet, der skal have en introduktion til de køberetlige regler og dermed også til de  grundlæggende obligations-retlige regler set i lyset af internationale påvirkninger.

I bogen gives en fremstilling af reglerne i Købeloven om kravene til parternes ydelser og reglerne om misligholdelse i handelskøb, civilkøb og forbrugerkøb. 

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 200 sider | ISBN 9788757447934

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Dansk erhvervsret

Med den foreliggende 17. udgave af ”Dansk erhvervsret” er fremstillingen ført ajour, således at den afspejler gældende ret pr. 1. juli 2022.

Bogen retter sig som de foregående udgaver mod den fundamentale undervisning i dansk og international erhvervsret. Som supplement til bogen udkommer desuden en lovsamling (Bestil lovsamling her).

 

Læs mere
Udgave 17, 2021 | 702 sider | ISBN 9788757453416

Pris

E-bog Papirbog
567,00 kr 630,00 kr
Medlemspris Medlemspris
453,60 kr 504,00 kr

Obligationsret

Kompendium 2021

Dette kompendie giver et overblik over de mest centrale emner og problemstillinger i obligationsretten. Kompendiet omhandler misligholdelsesformerne og de hertil knyttede misligholdelsesbeføjelser.

Derudover indeholder det en gennemgang af de omkringliggende obligationsretlige problematikker såsom debitor- og kreditorskifte, modregning samt øvrige ophørsmåder.

Kompendiet udgør et supplement til pensum på jurauddannelsen.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 199 sider | ISBN 9788757449877

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

med kommentarer

1. udgave af "Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v." udkom for 25 år siden, og har derfor længe trængt til en revision. Sandt er det at lovens grundlæggende elementer har vist sig at være mere langtidsholdbare, end de fleste havde regnet med da loven trådte i kraft i 1996. To mindre justeringer af huseftersynsordningen fandt sted i 2000 og 2011, derudover har der været relativ ro om ordningen som dog stadig finpudses på det administrative plan med inddragelse af de involverende parter.  

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 443 sider | ISBN 9788757444643

Pris

E-bog Papirbog
720,00 kr 950,00 kr
Medlemspris Medlemspris
576,00 kr 760,00 kr

Teknisk rådgivning - ABR 18

med kommentarer

Bogen indeholder en udførlig gennemgang og analyse af de nye standardvilkår for rådgiveraftaler i byggeriet, som trådte i kraft den 1. januar 2019 (Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed). Bogen inddrager AB-udvalgets omfattende betænkning til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93 og analyserer den relevante rets- og voldgiftspraksis og snitfladerne til bl.a. gældende udbudsregler og de nye ydelsesbeskrivelser, herunder ”Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, 2018”.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 937 sider | ISBN 9788757446357

Pris

E-bog Papirbog
1.305,00 kr 1.450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.044,00 kr 1.160,00 kr

Erstatningsretlige grænseområder I

Professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar

I bogen ERSTATNINGSRETLIGE GRÆNSEOMRÅDER I behandles professionsansvar, ledelsesansvar og produktansvar. Ansvarsformerne er karakteriseret ved, at de ikke uden videre lader sig indpasse i den traditionelle formueretlige sondring mellem ansvar i og uden for kontrakt.

Ud fra denne synsvinkel gives i første del af bogen en introduktion til forskellige former for professionsansvar samt ledelsesansvar, og i anden del beskrives udvalgte produktansvarsemner.

Læs mere
Udgave 3, 2021 | 320 sider | ISBN 9788757437560

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 396,00 kr