EU-ret og international ret

Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen

Præjudicielle forelæggelser er ukendte i de nordiske retssystemer. Til gengæld spiller denne procedure en meget vigtig rolle i fællesskabsretten. Alligevel har kun få forfattere underlagt emnet en mere dybdegående behandling. Denne mangel er særligt udtalt på de skandinaviske sprog, men også på de europæiske hovedsprog er der overraskende få opdaterede behandlinger af emnet. Denne bog råder nu bod på manglen.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 456 sider | ISBN 9788757412468

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr

Joint Ventures

Struktur og regulering

Emnet for denne afhandling er den retlige regulering af strukturen i joint ventures i EU. Joint ventures er en samarbejdsform med visse særlige karakteristika, bl.a., at der er tale om et samarbejde mellem to eller flere virksomheder (joint venture-partnerne) omkring et fælles projekt eller virksomhed.

Normalt udskilles joint venture-aktiviteten i et selskab, hvilket joint venturepartnerne kontrollerer i fællesskab. Joint ventures er en samarbejdsform, som særligt har vundet udbredelse efter 2. verdenskrig. Det er i dag en meget udbredt samarbejdsform, som bruges overalt i EU.

Læs mere
Udgave 1, 2006 | 758 sider | ISBN 9788757411980

Pris

E-bog Papirbog
783,00 kr 870,00 kr
Medlemspris Medlemspris
626,40 kr 696,00 kr

Moderne Folkeret

Den foreliggende bog er en opdateret og omarbejdet tredjeudgave af den mest omfattende fremstilling i Skandinavien af almindelig folkeret. Et centralt element i bogen er en model for folkeretlig argumentation i konkrete sager.

Læs mere
Udgave 3, 2006 | 544 sider | ISBN 9788757414653

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr