EU-ret og international ret

Abnormally Low Tenders

With an Emphasis on Public Tenderers

Since the very first EU procurement directive, every procurement directive have contained regulation of abnormally low tenders. Only one regulation regards the specific evaluation of prices by giving contracting authorities the right to refuse tenders that, after an assessement of content where tenderer has the oppertunity of being able to explain the the price, turns out to be abnormally low.

This book is a slightly amended version of the authors ph.d thesis from Copenhagen Business School.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 394 sider | ISBN 9788757423594

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

The In-House Providing in European Law

The European procurement Law Series Vol. 1
af Mario Comba (red.), Steen Treumer (red.)

This book focuses on the distinction between in-house and ex-house providing. The consequence of categorising an arrangement as in-house is that it falls outside the scope of the European public procurement rules.

The publication discusses the issue in a broader perspective and looks into the interpretation, implementation and practice in a range of Member States.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 214 sider | ISBN 9788757421682

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

Indledning til Folkeretten

"Indledning til folkeretten" er skrevet som en lærebog til juridiske universitetsstuderende. Ligeledes kan bogen med dets omfattende, ajourførte noteapparat anvendes som et hjælpemiddel for jurister og politologer, der ønsker at beskæftige sig mere indgående med folkeretlige emner.

Denne 4. udgave af bogen er udarbejdet efter samme retningslinjer som 3. udgave, der udkom i 2003. Som noget nyt i denne 4. udgave omhandler bogens indledende kapitel nu folkerettens subjekter (i tidligere udgaver havde dette kapitel titlen "Folkerettens emnekreds").

Læs mere
Udgave 4, 2010 | 121 sider | ISBN 9788757418187

Pris

Papirbog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

EU-Statsstøtteret

"EU-statsstøtteret" giver en detaljerer beskrivelse af gældende ret på statsstøtteområdet, og dermed af de muligheder og begrænsninger, som gælder for offentlige instansers adgang til at yde støtte til offentlige og private virksomheder.

Bogen retter sig især mod de offentlige myndigheder, rådgivere og offentlige og private virksomheder, der skal forholde sig til sager, som opfatter aspekter af statsstøtteret.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 504 sider | ISBN 9788757419795

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Europæiseringen af dansk ret

Bogens sigte er at lave en status for, hvordan EU-ret i dag implementeres, anvendes og håndhæves i dansk ret. For at afdække dette undersøges i del I enkelte aspekter af grundlaget for det danske medlemskab. Dernæst undersøges i del II, hvordan man fra dansk side søger at præge og bidrage til beslutningsprocessen i EU. I del III undersøges en række emner, der relaterer sig til implementeringen af EU-ret i dansk ret.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 282 sider | ISBN 9788757417166

Pris

Papirbog
900,00 kr
Medlemspris
720,00 kr

Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen

Præjudicielle forelæggelser er ukendte i de nordiske retssystemer. Til gengæld spiller denne procedure en meget vigtig rolle i fællesskabsretten. Alligevel har kun få forfattere underlagt emnet en mere dybdegående behandling. Denne mangel er særligt udtalt på de skandinaviske sprog, men også på de europæiske hovedsprog er der overraskende få opdaterede behandlinger af emnet. Denne bog råder nu bod på manglen.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 456 sider | ISBN 9788757412468

Pris

Papirbog
750,00 kr
Medlemspris
600,00 kr

Joint Ventures

Struktur og regulering

Emnet for denne afhandling er den retlige regulering af strukturen i joint ventures i EU. Joint ventures er en samarbejdsform med visse særlige karakteristika, bl.a., at der er tale om et samarbejde mellem to eller flere virksomheder (joint venture-partnerne) omkring et fælles projekt eller virksomhed.

Normalt udskilles joint venture-aktiviteten i et selskab, hvilket joint venturepartnerne kontrollerer i fællesskab. Joint ventures er en samarbejdsform, som særligt har vundet udbredelse efter 2. verdenskrig. Det er i dag en meget udbredt samarbejdsform, som bruges overalt i EU.

Læs mere
Udgave 1, 2006 | 758 sider | ISBN 9788757411980

Pris

E-bog Papirbog
783,00 kr 870,00 kr
Medlemspris Medlemspris
626,40 kr 696,00 kr

Moderne Folkeret

Den foreliggende bog er en opdateret og omarbejdet tredjeudgave af den mest omfattende fremstilling i Skandinavien af almindelig folkeret. Et centralt element i bogen er en model for folkeretlig argumentation i konkrete sager.

Læs mere
Udgave 3, 2006 | 544 sider | ISBN 9788757414653

Pris

Papirbog
540,00 kr
Medlemspris
432,00 kr

Suverænitetsafgivelse

af

Suverænitetsafgivelse er en betegnelse for tilfælde, hvor Danmark overlader beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndighed. Begrebet dækker hovedsagelig de tilfælde, hvor grundlovens § 20 finder anvendelse.

Læs mere
Udgave 1, 1999 | 416 sider | ISBN 9788757401493

Pris

Papirbog
630,00 kr
Medlemspris
504,00 kr