EU-ret og international ret

EU-Retten

Nu foreligger en revideret 7. udgave af EU-Retten, som er pædagogisk nok til at fungere som lærebog og samtidig indeholder detaljer nok til at tilgodese praktikerens behov.

Læs mere
Udgave 7, 2019 | 979 sider | ISBN 9788757438277

Pris

E-bog Papirbog
1.125,00 kr 1.275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
900,00 kr 1.020,00 kr

Uddrag af EU-Retten

Denne bog indeholder et uddrag af EU-Retten, 7. udgave. Uddraget består af Del I, som fokuserer på institutionerne, retsgrundlaget for Danmarks medlemskab af EU samt EU-retskilderne. Således er denne forkortede udgave af EU-Retten beregnet til undervisning på de læreanstalter, hvor undervisningen primært fokuserer på de institutionelle aspekter samt retskilderne.

Læs mere
Udgave 4, 2019 | 269 sider | ISBN 9788757438284

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder

Med kommentarer

Kommentaren til "EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder" er navnlig rettet mod EU-Domstolens praksis på en række praktisk væsentlige retsområder så som diskrimination på arbejdsmarkedet, børnebortførelser, den europæiske arrestordre, sociale ydelser til vandrende arbejdstagere og samspillet mellem EU- og Menneskerettighedsdomstolen mm.

Læs mere
Udgave 2, 2018 | 633 sider | ISBN 9788757434286

Pris

E-bog Papirbog
1.080,00 kr 800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
864,00 kr 800,00 kr

Den Europæiske Menneskerettighedskonv...

For praktikere

Bogen indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Den behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen og protokollerne omkring menneskerettighedsdomstolens praksis. Den indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner som konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis, beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.

Læs mere
Udgave 4, 2017 | 1375 sider | ISBN 9788757425635

Pris

E-bog Papirbog
1.080,00 kr 1.200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
864,00 kr 960,00 kr

EU-Domme

med bemærkninger og spørgsmål
af Morten P. Broberg (red.)

EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde EU domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse EU domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål indeholder over hundrede væsentlige EU domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger.

Læs mere
Udgave 7, 2016 | 1192 sider | ISBN 9788757434347

Pris

Papirbog
720,00 kr
Medlemspris
576,00 kr

EU's charter - I et menneskeretligt krydsfelt

af Eva Ersbøll (red.)

Antologien "EU’s Charter – I et menneskeretligt krydsfelt" adresserer en lang række væsentlige spørgsmål om betydningen af, at EU’s Charter om grundlæggende rettigheder har fået retskraft på traktatniveau.

Bogen er en fagbog, men den kan også læses som en debatbog. For selvom udgangspunktet er, at Chartret har styrket menneskerettighedsbeskyttelsen i EU, står flere spørgsmål til diskussion.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 387 sider | ISBN 9788757435436

Pris

E-bog Papirbog
396,00 kr 440,00 kr
Medlemspris Medlemspris
316,80 kr 352,00 kr

Free Movement in the European Union

Cases, Commentaries and Questions

The Court of Justice of the European Union continues to deliver a great many important judgments which contribute to the rapid development of EU law. However, it can be difficult to understand the significance of many of these judgments unless they are accompanied by explanatory commentaries.

Læs mere
Udgave 5, 2016 | 1192 sider | ISBN 9788757434354

Pris

Papirbog
950,00 kr
Medlemspris
760,00 kr

Den humanitære folkeret og Danmark

af Dansk Røde Kors (red.)

Der er ikke krig i Danmark. Men Danmark har over en årrække deltaget militært i en række krige og konflikter rundt om i verden – for tiden blandt andet i krigen mod ISIL i Irak og Syrien.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 128 sider | ISBN 9788757431513

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Award of Contracts in EU Procurements

European Procurement Law Series vol. 5
af Mario Comba (red.), Steen Treumer (red.)

The award phase is of crucial importance for the outcome of the competition for the contract and it is therefore not surprising that it has been considered in thousands of public procurement disputes in the Member States of the EU.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 370 sider | ISBN 9788757431537

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

European Legal Method

- towards a New European Legal Realism?
af Ulla Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.)

Can the currently prevailing legal theories in Europe, in particular legal positivism, natural law theory and institutional theory, explain the characteristics of the legal methods?

The book contains eight contributions, each of which addresses different dimensions of European legal method. The first part of the book contains five contributions under the general heading: “Conceptualization of European Legal Realism”. The second part of the book contains three contributions under the general heading “Law in (its Legal and non-Legal) Context”.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 240 sider | ISBN 9788757431254

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Menneskerettigheder i socialt arbejde

af Nell Rasmussen (red.)

Denne antologi giver en grundlæggende indføring i den menneskeretlige tænkning generelt og i specifikke persongruppers sociale og civile og politiske menneskerettigheder. Den behandler menneskeretsprincipper i sagsbehandling og praktisk socialt-, pleje- og behandlingsarbejde, og skriver sig ind i den løbende debat om etiske dilemmaer, som opstår i al socialt arbejde.

Bogen tager udgangspunkt i dansk ret og Danmarks internationale menneskerettighedsforpligtelser på såvel civile og politiske som sociale og økonomiske områder i forhold til socialt arbejde i bredeste forstand.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 268 sider | ISBN 9788776732592

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Einführung in das Deutsche Recht

und die deutsche Rechtsprache

Bogen omhandler både det tyske retssystem og det fagsprog, der knytter sig til området. Læseren får således en indføring i tysk ret og relevante juridiske fagudtryk i en og samme bog. Bogen er forsynet med praktiske øvelser og ordopslag fordelt på flere sprog.

Denne udgave indeholder i forhold til tidligere udgaver et kapitel om EU-ret og international privatret.

Co-published by Verlag C.H. Beck.

Læs mere
Udgave 5, 2012 | 336 sider | ISBN 9788757425659

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr

Outside the EU Procurement Directives - Inside the Treaty?

European Procurement Law Series vol. 4
af Dacian C. Dragos (red.), Roberto Caranta (red.)

This book provides the reader with information on how a number of relevant jurisdictions in the EU have responded to the call by the Court of Justice, highlighting both best practices and areas of uncertainties.

The book helps understanding both the requirements imposed by the EU case law and the developing trends at national level which are to influence the next generation of procurement directives.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 424 sider | ISBN 9788757428780

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Enforcement of the EU Public Procurement Rules

European Procurement Law Series vol. 3
af Steen Treumer (red.), Francois Lichére (red.)

The analysis provided in this book focus on the interpretation, implementation and practice in a range of Member States of the EU as enforcement mainly takes place at national level and on the recent changes introduced with Remedies Directive 2007/66.

It also considers the correlation between the available remedies, whether the different national systems all are leading to effectiveness, enforcement of the public procurement rules outside of the Public Procurement Directives and includes a general comparative study of the national enforcement regimes.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 214 sider | ISBN 9788757423280

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

Grundlæggende EU-ret

Denne bog har til formål at give et overblik over de retlige rammer for Den Europæiske Union. Bogen er særligt struktureret og skrevet med henblik på anvendelse som lærebog på de juridiske studier. Flertallet af bøger om EU-retten fokuserer på det indre marked. Denne bog indeholder naturligvis også denne del af Unionen, men indeholder også bl.a. rammerne for det retlige og udenrigspolitiske samarbejde.

Læs mere
Udgave 2, 2011 | 820 sider | ISBN 9788757422641

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Med kommentarer

Definition på tjenesteydelse, § 2, nr. 1

"Enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, som normalt udføres mod betaling"

Bogen giver et solidt overblik over loven og dens praksisområde, samt forklarer hvorledes loven indvirker på markedet og dets aktører. Loven har bl.a. stor betydning for EU-borgeres rettigheder i andre lande end deres oprindelsesland, samt for konkurrencevilkår fx i forhold til beskyttelse og aflønning af arbejdskraft.

Bogen er egnet som håndbog både for udbydere i serviceydelser og for advokater og andre rådgivere, der beskæftiger sig med dette område.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 268 sider | ISBN 9788757415681

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Indledning til Folkeretten

"Indledning til folkeretten" er skrevet som en lærebog til juridiske universitetsstuderende. Ligeledes kan bogen med dets omfattende, ajourførte noteapparat anvendes som et hjælpemiddel for jurister og politologer, der ønsker at beskæftige sig mere indgående med folkeretlige emner.

Denne 4. udgave af bogen er udarbejdet efter samme retningslinjer som 3. udgave, der udkom i 2003. Som noget nyt i denne 4. udgave omhandler bogens indledende kapitel nu folkerettens subjekter (i tidligere udgaver havde dette kapitel titlen "Folkerettens emnekreds").

Læs mere
Udgave 4, 2010 | 121 sider | ISBN 9788757418187

Pris

Papirbog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

The In-House Providing in European Law

The European procurement Law Series Vol. 1
af Mario Comba (red.), Steen Treumer (red.)

This book focuses on the distinction between in-house and ex-house providing. The consequence of categorising an arrangement as in-house is that it falls outside the scope of the European public procurement rules.

The publication discusses the issue in a broader perspective and looks into the interpretation, implementation and practice in a range of Member States.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 214 sider | ISBN 9788757421682

Pris

Papirbog
275,00 kr
Medlemspris
220,00 kr

EU-Statsstøtteret

"EU-statsstøtteret" giver en detaljerer beskrivelse af gældende ret på statsstøtteområdet, og dermed af de muligheder og begrænsninger, som gælder for offentlige instansers adgang til at yde støtte til offentlige og private virksomheder.

Bogen retter sig især mod de offentlige myndigheder, rådgivere og offentlige og private virksomheder, der skal forholde sig til sager, som opfatter aspekter af statsstøtteret.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 504 sider | ISBN 9788757419795

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Europæiseringen af dansk ret

Bogens sigte er at lave en status for, hvordan EU-ret i dag implementeres, anvendes og håndhæves i dansk ret. For at afdække dette undersøges i del I enkelte aspekter af grundlaget for det danske medlemskab. Dernæst undersøges i del II, hvordan man fra dansk side søger at præge og bidrage til beslutningsprocessen i EU. I del III undersøges en række emner, der relaterer sig til implementeringen af EU-ret i dansk ret.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 282 sider | ISBN 9788757417166

Pris

Papirbog
900,00 kr
Medlemspris
720,00 kr