Almene emner

Festskrift til Nis Jul Clausen

Med dette festskrift hyldes professor lic. Jur. Nis Clausen i anledningen af hans 60 års fødselsdag den 13. april 2013. Siden sin uddannelse været ansat som forsker ved forskellige læreanstalter rundt omkring i landet. Nis var en pioner i børsretten; han udgav ret tidligt et solidt værk om børsretten, som har haft stor betydning for børsretten og dens udvikling. Nis har tillige gjort sig bemærket internationalt gennem sin forskning og modtog i 2000 prisen som årets underviser ved Samfundsvidenskab på Syddansk Universitet. 


Læs mere
Udgave 1, 2013 | 464 sider | ISBN 9788757428834

Pris

Papirbog
550,00 kr
Medlemspris
440,00 kr

Law and Disputing in the Middle Ages

Proceedings of the 9th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History
af Per Andersen (red.), Kirsi Salonen (red.), Helle Møller Sigh (red.), Helle Vogt (red.)

This volume contains the proceedings from the conference “Law and Disputing in the Middle Ages” which was held at the Carlsberg Academy in May 2012 in Copenhagen..

It includes articles from an international group of scholars of various aspects of disputing, not only from legal but also sociological and historical perspective in the Middle Ages. The collection of articles covers a multitude of aspects regarding law and disputing like the concept of disputing, the formal and practical sides of dispute settlements as well as various disputing strategies.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 304 sider | ISBN 9788757426816

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

Max Sørensen 100 år

af

Mindeskriftet er en hyldest til Max Sørensen, der fik stor betydning i sin samtid, både videnskabeligt og praktisk, som universitetsprofessor, som rådgiver for den danske stat og som væsentlig bidragsyder til arbejdet i internationale organisationer, herunder ikke mindst som dommer.

Max Sørensen ville være fyldt 100 år d. 19. februar 2013.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 624 sider | ISBN 9788757427431

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr

Fra det evige politi til projektpolitiet

En kamp om position og ideologi

Den historisk sociologiske analyse af kampene om at definere det danske politi, dets skiftende normer og ideologi, samt den nye form for organisering af politiarbejdet: "projektpoliti" er omdrejningspunkt for Fra det evige politi til projektpolitiet.

Bogen bidrager med et originalt perspektiv på politiets historie og rolle i det danske samfund, da det bliver indskrevet i brede transnationale strukturer og transformationer.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 280 sider | ISBN 9788757427660

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Proactive Law in a Business Environment

Law is often primarily reactive; dealing with events in the past. This book assembles articles on what could be called an alternative way of legal thinking, known in Scandinavia as the proactive approach to law. It features contributions presented at the second European Proactive Law Conference, hosted by the Law Department at Copenhagen Business School on December, 2011.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 304 sider | ISBN 9788757427592

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Nærhed ved domstolene

Et spørgsmål om retfærdighed og legitimitet

Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem mennesker. Hvad betyder det for, at der sker en retfærdig retsanvendelse, og hvad betyder det for rettens legitimitet?

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 364 sider | ISBN 9788757428438

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Retssikkerhed i konkurrence med andre hensyn

Retssikkerheden anføres hyppigt i diskussioner og kritiske kommentarer vedrørende retsspørgsmål. Men hvad er retssikkerhed? Hvorfor anføres det, at retssikkerheden er truet, når alle angiver at være tilhængere af den?

Denne bog behandler dette tema og forsøger i en række artikler at fastlægge og belyse retssikkerhedsbegrebet i en konkret kontekst, samt hvilke andre hensyn retssikkerheden konkret konkurrerer med. De mange bidrag illustrerer gennem forskellige problemstillinger, eksempler og retsområder, hvordan retssikkerheden kan komme til udtryk i praksis.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 275 sider | ISBN 9788757428391

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Law and Marriage in Medieval & Early Modern Times

Proceedings of the 8th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History
af Per Andersen (red.), Kirsi Salonen (red.), Helle Møller Sigh (red.), Helle Vogt (red.)

This volume contains the proceedings from the conference “Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times” which was held at the Carlsberg Academy in May 2011 in Copenhagen..

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 308 sider | ISBN 9788757426892

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Træk af Kolonistrafferetten

- i komparativ belysning

At sammenligne kolonimagterne gennem tiden er interessant i det mangeartede tilgange til slaver og indfødte, egen stormagtsopfattelse og håndhævelse af de forskellige retssystemer har haft betydning for, udviklingen af kolonierne og kolonimagterne.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 160 sider | ISBN 9788757495850

Pris

E-bog
200,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

Efterforskningens anatomi

- Kriminalpolitiet 1863 - 2007

Denne bog handler om kriminalpolitiet; fra det opstod som Opdagelsespolitiet i sommeren 1863 over etableringen af kriminalpolitiet til dets nedlæggelse i forbindelse med Politireformen i 2007. Bogen indeholder en lang række forklaringer på, hvorfor det er gået som det er gået, men eksemplerne påpeger også, hvilken retning samfundet generelt er gået i. Fx har både rockeropgør og narkokriminalitet gjort det nødvendigt med mere internationalt samarbejde og øget behovet for en samlet indsats på tværs af landegrænser, og dermed har det tidligere nationale kriminalpoliti udspillet sin rolle.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 502 sider | ISBN 9788757425642

Pris

E-bog Papirbog
468,00 kr 520,00 kr
Medlemspris Medlemspris
374,40 kr 416,00 kr

Legal Research Methods in a Modern World: A Coursebook

Legal Research Methods in a Modern World: A Coursebook is a revised and expanded edition of Legal Research Methods in the U.S. and Europe, 2. edition. With the inclusion of chapters on China, Russia, England, and on researching foreign law generally, the title has been changed to reflect the broader scope. It is intended to be used as a coursebook for several alternative courses on legal research.

Læs mere
Udgave 3, 2011 | 486 sider | ISBN 9788757424676

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Festskrift til Jan Pedersen

af Malene Kerzel (ansv. red.)

Dette festskrift udgives i anledning af professor, dr.jur. Jan Pedersens 60 års fødselsdag.

Jan har gennem årene indtaget en central rolle i det skatteretlige fagmiljø både nationalt og internationalt. Hans omfattende forfatterskab har sit udspring i en mangfoldighed af skatteretlige problemstillinger, der spænder fra den processuelle til den materielle skatteret. Jan har endvidere påtaget sig opgaver, der ikke kun begrænsede sig til skatteretten som fx et stort arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af Karnovs Lovsamling og som konsulent for Folketingets Ombudsmand.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 502 sider | ISBN 9788757424546

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Europe. The New Legal Realism

Essays in Honour of Hjalte Rasmussen
af Henning Koch (red.), Joseph H.H. Weiler (red.), Ulrich Haltern (red.)

In honour of Hjalte Rasmussen 70 year birthday and long activity within EU law and since 2008 with Centre for European Costitutionalization at Faculty of Law, the festschrift was published in 2010.

Friends and collegues from across the globe honours him and his great work within the EU law through a long row of articles on the subject.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 860 sider | ISBN 9788757424829

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr

Law and Religion in the 21th. Century - Nordic Perspectives

- Hvordan kan det være, at de stater i verden, der betragtes som nogle af de mest sekulariserede i verden stadig har statskirker med en mere eller mindre defineret relation til staten?

- Hvorfor er et mindre flertal af befolkningen stadig medlem af statskirken, som mere eller mindre er reguleret offentlig lov?

- Og hvordan kan det være, at de andre religiøse samfund har deres egen interne lovgivning?

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 638 sider | ISBN 9788757423686

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Alf Ross - Et liv

Denne rigt illustrerede biografi fortæller om den internationalt kendte jurist Alf Ross' personlige og professionelle liv. Bogen er på én gang en biografi og personalhistorie, en teorihistorie og en samtidshistorie. Det er en fortælling om et menneskes stræben mod storhed og konsekvenserne heraf for hans forhold til andre mennesker, herunder hans ægtefælle Else-Merete Ross.

Personskildringerne i bogen er baseret på interviews og skriftlige kilder som bøger, kronikker og avisartikler. Men først og fremmest baserer personskildringerne sig på dagbøger og breve skrevet af ægteparret.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 407 sider | ISBN 9788757417623

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Custom - Development and Use of a Legal Concept in the High Middle Ages

Proceedings of the 5th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History

This volume contains the proceedings from the conference ”Custom. The Development and Use of a Legal Concept in the Middle Ages” which was held at the Law School at the University of Aarhus in May 2008.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 133 sider | ISBN 9788757420173

Pris

Papirbog
145,00 kr
Medlemspris
116,00 kr

Dansk retshistorie og vestlig forfatningsudvikling

Studieudgave

"Dansk retshistorie" og vestlig forfatningsudvikling er en studiebog rettet mod jurafaget af samme navn. Undervisningen er bygget op om den forfatningsretlige udvikling, både som den kommer til udtryk i den retsfilosofiske litteratur og i den realpolitiske virkelighed. Den danske forfatningsudvikling står i centrum, men bliver suppleret af tekster, der omhandler forfatningsretten i en række centrale vestlige stater.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 208 sider | ISBN 9788757420821

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Ikke kun straf

Festskrift til Vagn Greve

Vagn Greve har præget dansk og nordisk strafferet, straffeproces, kriminologi og kriminalpolitik i en menneskealder. Hans store betydning for mange menneskers faglige virke, afspejles i dette festskrift, der rummer intet mindre end 50 artikler.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 666 sider | ISBN 9788757416930

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr

Socialretlige udviklinger og udfordringer

Sociale rettigheder får stadig større betydning for den enkelte og for fællesskabet. I denne bog belyses og problematiseres denne udvikling set i lyset af en række aktuelle emner, der inddrager europæiseringen og menneskerettighedernes stigende betydning - også for de nordiske velfærdsstater.

Bogen er inddelt i tre hovedtemaer

  • Socialrettens rolle i et moderne samfund
  • Beskyttelse af grundlæggende rettigheder
  • Børns sociale rettigheder

Under disse temaer behandler forfatterne en række forskellige spørgsmål:

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 172 sider | ISBN 9788757417883

Pris

Papirbog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

Law before Gratian

Proceedings of the third Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History
af Per Andersen (red.), Mia Münster-Swendsen (red.), Helle Vogt (red.)

This volume contains the proceedings from the conference ”Law before Gratian”.

The volume covers a wide range of topics from individual and local case studies to broader reflections on the status and function of law in medieval European societies before the scholastic legal 'revolution' of the later twelfth century. Seeking to broaden our view of constituted law in this period, the articles examine these earlier developments in their own right and provide new insights into the variety and complexity of early and high medieval approaches to law and jurisprudence..

Læs mere
Udgave 1, 2007 | 150 sider | ISBN 9788757416473

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr