Almene emner

Alf Ross

a life

This is the story of Alf Ross, one of the founding fathers of the so-called Scandinavian legal realism.

On the surface, the life of Alf Ross was a fairy tale; at least he had to go through an awful lot of hardship both in relation to love and work before he became an internationally known and recognized philosopher and legal scholar.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 374 sider | ISBN 9788757427868

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Forvaltning og retssikkerhed

Festskrift til Steen Rønsholdt
af Peter Blume (red.), Carsten Henrichsen (red.)

I anledning af, at professor, dr. jur. Steen Rønsholdt, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, fylder 70 år, har en række kolleger ønsket at hylde ham med dette værk.

Bogen rummer bidrag om emner, som knytter sig til Steen Rønsholdts faglige interesser, ikke mindst inden for hans eget felt, forvaltningsret og kommunalret, men også på tilgrænsende og mere almene felter.

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers fond.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 435 sider | ISBN 9788757431391

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr

Lovene og livet

En retssociologisk grundbog

Denne retssociologiske grundbog handler først og fremmest om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund. I gennemgangen af retssociologien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs. grundene til, at vi har de retsregler og retsinstitutioner, vi faktisk har, og dels spørgsmålet om retssystemets virkninger, dvs. rettens indvirkning på det øvrige samfund.

Læs mere
Udgave 6, 2014 | 350 sider | ISBN 9788757427370

Pris

E-bog Papirbog
517,50 kr 575,00 kr
Medlemspris Medlemspris
414,00 kr 460,00 kr

Sports Law in Denmark

This practical analysis of sports law in Denmark covers the regulation of sports activity by both public authorities and private sports organizations. The book describes and discusses both state-created rules and autonomous self-regulation regarding the variety of economic, social, commercial, cultural, and political aspects of sports activities. The trend towards more professionalism in sports and the growing economic, social and cultural relevance of sports have prompted an increasing reliance on legal rules adopted by public authorities. 

Læs mere
Udgave 2, 2014 | 88 sider | ISBN 9788757433159

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Danmarks justitsministre

1813-2013

Justitsministeriet som institution er grundlagt i 1848. Dets øverste chef justitsministerens titel rækker tilbage til 6. december 1813, hvor kong Frederik den Sjette, som det står at læse i Collegial-Tidende for Danmark og Norge, tillagde præsidenten for Danske Kancelli titlen. Siden da har 56 justitsministre, hvoraf fire kvinder, beklædt posten i 64 perioder.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 568 sider | ISBN 9788757428513

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Festskrift til Nis Jul Clausen

Med dette festskrift hyldes professor lic. Jur. Nis Clausen i anledningen af hans 60 års fødselsdag den 13. april 2013. Siden sin uddannelse været ansat som forsker ved forskellige læreanstalter rundt omkring i landet. Nis var en pioner i børsretten; han udgav ret tidligt et solidt værk om børsretten, som har haft stor betydning for børsretten og dens udvikling. Nis har tillige gjort sig bemærket internationalt gennem sin forskning og modtog i 2000 prisen som årets underviser ved Samfundsvidenskab på Syddansk Universitet. 


Læs mere
Udgave 1, 2013 | 464 sider | ISBN 9788757428834

Pris

Papirbog
550,00 kr
Medlemspris
440,00 kr

Løsladt og gældsat

Hvor meget ved vi om indsattes levevilkår og betingelser, efter de kommer ud af fængsel? Denne nye bog fortæller historien om flergangskriminelles forhold efter afsoning med fokus på hvilke konsekvenser, den retlige regulering har på deres levevilkår og muligheder i samfundet. ”Løsladt og gældsat” tager afsæt i de dømtes oplevelser i forhold til gældsættelse og registrering i kriminalregistret.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 390 sider | ISBN 9788757428872

Pris

E-bog Papirbog
427,50 kr 475,00 kr
Medlemspris Medlemspris
342,00 kr 380,00 kr

West-Nordic constitutional Judicial Review

- A Comparative Study of Scandinavian Judicial Review and Judicial Reasoning

This book explores dynamic changes of new constitutionalism particularly applied to the West-Nordic countries.

The global phenomenon of judicialization of law is explained giving an insight into the creeping constitutional revolution that is led by the European Courts overruling the previous deference to legislative supremacy. This calls for a change in the way law and constitutional law in particular are researched and taught.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 364 sider | ISBN 9788757429152

Pris

E-bog Papirbog
436,50 kr 485,00 kr
Medlemspris Medlemspris
349,20 kr 388,00 kr

Fra det evige politi til projektpolitiet

En kamp om position og ideologi

Den historisk sociologiske analyse af kampene om at definere det danske politi, dets skiftende normer og ideologi, samt den nye form for organisering af politiarbejdet: "projektpoliti" er omdrejningspunkt for Fra det evige politi til projektpolitiet.

Bogen bidrager med et originalt perspektiv på politiets historie og rolle i det danske samfund, da det bliver indskrevet i brede transnationale strukturer og transformationer.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 280 sider | ISBN 9788757427660

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Nærhed ved domstolene

Et spørgsmål om retfærdighed og legitimitet

Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem mennesker. Hvad betyder det for, at der sker en retfærdig retsanvendelse, og hvad betyder det for rettens legitimitet?

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 364 sider | ISBN 9788757428438

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Proactive Law in a Business Environment

Law is often primarily reactive; dealing with events in the past. This book assembles articles on what could be called an alternative way of legal thinking, known in Scandinavia as the proactive approach to law. It features contributions presented at the second European Proactive Law Conference, hosted by the Law Department at Copenhagen Business School on December, 2011.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 304 sider | ISBN 9788757427592

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Træk af kolonistrafferetten i komparativ belysning

At sammenligne kolonimagterne gennem tiden er interessant i det mangeartede tilgange til slaver og indfødte, egen stormagtsopfattelse og håndhævelse af de forskellige retssystemer har haft betydning for, udviklingen af kolonierne og kolonimagterne.

Læs mere
Udgave 1, 2012 | 160 sider | ISBN 9788757429046

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr

Efterforskningens anatomi

- Kriminalpolitiet 1863 - 2007

Denne bog handler om kriminalpolitiet; fra det opstod som Opdagelsespolitiet i sommeren 1863 over etableringen af kriminalpolitiet til dets nedlæggelse i forbindelse med Politireformen i 2007. Bogen indeholder en lang række forklaringer på, hvorfor det er gået som det er gået, men eksemplerne påpeger også, hvilken retning samfundet generelt er gået i. Fx har både rockeropgør og narkokriminalitet gjort det nødvendigt med mere internationalt samarbejde og øget behovet for en samlet indsats på tværs af landegrænser, og dermed har det tidligere nationale kriminalpoliti udspillet sin rolle.

Læs mere
Udgave 1, 2011 | 502 sider | ISBN 9788757425642

Pris

E-bog Papirbog
468,00 kr 520,00 kr
Medlemspris Medlemspris
374,40 kr 416,00 kr

Alf Ross - Et liv

Denne rigt illustrerede biografi fortæller om den internationalt kendte jurist Alf Ross' personlige og professionelle liv. Bogen er på én gang en biografi og personalhistorie, en teorihistorie og en samtidshistorie. Det er en fortælling om et menneskes stræben mod storhed og konsekvenserne heraf for hans forhold til andre mennesker, herunder hans ægtefælle Else-Merete Ross.

Personskildringerne i bogen er baseret på interviews og skriftlige kilder som bøger, kronikker og avisartikler. Men først og fremmest baserer personskildringerne sig på dagbøger og breve skrevet af ægteparret.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 407 sider | ISBN 9788757417623

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Europe. The New Legal Realism

Essays in Honour of Hjalte Rasmussen
af Henning Koch (red.), Joseph H.H. Weiler (red.), Ulrich Haltern (red.)

In honour of Hjalte Rasmussen 70 year birthday and long activity within EU law and since 2008 with Centre for European Costitutionalization at Faculty of Law, the festschrift was published in 2010.

Friends and collegues from across the globe honours him and his great work within the EU law through a long row of articles on the subject.

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 860 sider | ISBN 9788757424829

Pris

Papirbog
850,00 kr
Medlemspris
680,00 kr

Law and Religion in the 21th. Century - Nordic Perspectives

- Hvordan kan det være, at de stater i verden, der betragtes som nogle af de mest sekulariserede i verden stadig har statskirker med en mere eller mindre defineret relation til staten?

- Hvorfor er et mindre flertal af befolkningen stadig medlem af statskirken, som mere eller mindre er reguleret offentlig lov?

- Og hvordan kan det være, at de andre religiøse samfund har deres egen interne lovgivning?

Læs mere
Udgave 1, 2010 | 638 sider | ISBN 9788757423686

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Dansk retshistorie og vestlig forfatningsudvikling

Studieudgave

"Dansk retshistorie" og vestlig forfatningsudvikling er en studiebog rettet mod jurafaget af samme navn. Undervisningen er bygget op om den forfatningsretlige udvikling, både som den kommer til udtryk i den retsfilosofiske litteratur og i den realpolitiske virkelighed. Den danske forfatningsudvikling står i centrum, men bliver suppleret af tekster, der omhandler forfatningsretten i en række centrale vestlige stater.

Læs mere
Udgave 1, 2009 | 208 sider | ISBN 9788757420821

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Proceduren

"Proceduren" har siden 1. udgaven for næsten 40 år siden været et centralt værk for alle praktikere i det danske retssystem. Den er ikke alene en skattet samling gode råd og vink fra erfarne advokater og dommere til ligemænd. Værket giver desuden jurister en indføring i det praktiske retssagsarbejde.

Læs mere
Udgave 3, 2009 | 976 sider | ISBN 9788757415926

Pris

Papirbog
975,00 kr
Medlemspris
780,00 kr

Ikke kun straf

Festskrift til Vagn Greve

Vagn Greve har præget dansk og nordisk strafferet, straffeproces, kriminologi og kriminalpolitik i en menneskealder. Hans store betydning for mange menneskers faglige virke, afspejles i dette festskrift, der rummer intet mindre end 50 artikler.

Læs mere
Udgave 1, 2008 | 666 sider | ISBN 9788757416930

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr

Alf Ross - Kritiske gensyn

Det hører til sjældenhederne, at Danmark fostrer en videnskabsmand af Alf Ross' (1899-1979) format. Foruden store dele af juraen præsterede han at yde værdifulde bidrag til så forskellige områder som filosofi, samfundsvidenskab og medicin, og hans værker har den dag i dag læsere langt uden for landets grænser.

Læs mere
Udgave 1, 2006 | 258 sider | ISBN 9788757414097

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr