Almene emner

Mod og mening

Hyldestskrift til Frederik Harhoff

Mod og mening er en hyldest til Frederik Harhoff og hans betydning for sin omverden.

Frederik har som underviser en særlig evne til at inspirere og løfte blikket mod de blå horisonter; videre end læringsmålet, den næste eksamenskarakter og den efterstræbte mulighed for fremtidig ansættelse i en prestigefyldt organisation. Denne ikke-målbare del af Frederiks virke er baggrunden for, at en gruppe af Frederiks studerende har udarbejdet et bidrag til dette værk.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 617 sider | ISBN 9788757436778

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Den juridiske metode

- en introduktion

Den juridiske metode er en introduktion til den fremgangsmåde, som jurister skal følge, når de skal tage stilling til et konkret retligt problem og besvare retlige spørgsmål. Der er tale om en praktisk og brugerorienteret bog, hvormed læseren får indføring i, hvordan man identificerer retlige problemer og fremfører en kvalificeret løsning af juridiske problemstillinger.

Læs mere
Udgave 2, 2016 | 251 sider | ISBN 9788757436648

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Magt, krig og centralisering

Dansk politi 1945-2007

Magt, Krig og centralisering - Dansk Politi 1945 - 2007Læs mere
Udgave 1, 2016 | 542 sider | ISBN 9788757436297

Pris

Papirbog
420,00 kr
Medlemspris
336,00 kr

Robust mandat

- juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede

Robust mandat: Danmark har igennem de sidste ca. 20 år – siden indgangen til det 21. århundrede – deltaget aktivt i en række internationale krige og militære missioner.

Mens tidligere danske udsendelser overvejende var til FN-kontrollerede fredsbevarende missioner med en begrænset bemyndigelse til at anvende magt, så har de danske udsendelser i løbet af de sidste årtier været til lande med væbnet konflikt med deciderede kamphandlinger og med et robust mandat for de danske soldater til at anvende magt.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 488 sider | ISBN 9788757434170

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Festskrift til Sten Schaumburg-Müller

Ikke kun retsfilosofi

Den 5. maj 2016 fylder professor, dr.jur. Sten Schaumburg-Müller 60 år. Med dette festskrift vil forfatterne gerne højtideligholde dagen og fejre Sten.

Sten Schaumburg-Müller har siden 2014 været ansat på Syddansk Universitet som professor i medieret efter i mange år at have virket på Aarhus Universitet, senest som professor. Sten har et omfattende forfatterskab med mere end 80 publikationer, der afspejler en høj international kvalitet. Stens forfatterskab udfolder sig primært inden for medieret og retsfilosofi, men også menneskerettigheder hører til i hans forfatterskab. 

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 455 sider | ISBN 9788757435078

Pris

Papirbog
550,00 kr
Medlemspris
440,00 kr

Et brev til Ingen om Intet i Lov og Ret

Et brev til Ingen om Intet i Lov og Ret er indledt og redigeret af professor Ditlev Tamm.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 80 sider | ISBN 9788757436013

Pris

Papirbog
125,00 kr
Medlemspris
100,00 kr

A Tribute to Joseph M. Lookofsky

This book is a tribute to Professor Joseph M. Lookofsky, honoring his work as an internationally respected scholar within the areas of private law, comparative law and private international law.

It contains contributions from a wide range of respected scholars and colleagues from around the globe on topics like the United Nations Convention on the International Sale of Goods (the CISG), Arbitration and Private International Law.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 391 sider | ISBN 9788757435252

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Embedsmanden i det moderne folkestyre

Bo Smith-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd
af Bo Smith-udvalget (red.)

Bo Smith-udvalgets arbejde hviler på det grundlag, at Danmark er et folkestyre og en retsstat. Magten tilkommer folkevalgte politikere, men er hverken ubegrænset eller vilkårlig. I praksis forudsætter folkestyret en forvaltning og et embedsværk.

Udvalget har i 2014-2015 gennemført en omfattende analyse af samspillet mellem politikere og embedsmænd. Udvalgets fokus har været på embedsmændenes rådgivning af politikerne i alle dele af den offentlige forvaltning: Centraladministrationen, kommunerne og regionerne.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 240 sider | ISBN 9788757434743

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Law and Legitimacy

af Per Andersen (red.), Cecilie Eriksen (red.), Bjarke Viskum (red.)

Law and legitimacy is an anthology arising from an interdisciplinary investigation into the relationship between law and legitimacy. In dealing with this time honored problematic, the collection offers a variety of new perspectives and a range of issues are discussed, including the legitimacy of the international criminal court, EU’s regulation of smoking and tobacco and the protection of consumers. The authors draw not only on legal sources in their investigations, but also on philosophy, history and sociology for a truly interdisciplinary approach to law and legitimacy.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 208 sider | ISBN 9788757433197

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Kriminalistiske pejlinger

Festskrift til Flemming Balvig

Professor Flemming Balvig hyldes i dette festskrift af kolleger fra ind- og udland. Siden han i 1972 blev ansat ved Kriminalistisk Institut på Københavns Universitet har han opnået en enestående position i dansk og nordisk kriminologi. Hans evne til at forene solid og kvalificeret forskning med seriøs og troværdig formidling har skabt stor respekt om hans virke, og hans forskningsresultater har sat sig markante spor blandt aktører i såvel retsvæsenet som den sociale sektor i bred forstand.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 404 sider | ISBN 9788757432244

Pris

Papirbog
625,00 kr
Medlemspris
500,00 kr
Udgave 1, 2015 | 121 sider | ISBN 9788757431223

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Forvaltning og retssikkerhed

Festskrift til Steen Rønsholdt
af Peter Blume (red.), Carsten Henrichsen (red.)

I anledning af, at professor, dr. jur. Steen Rønsholdt, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, fylder 70 år, har en række kolleger ønsket at hylde ham med dette værk.

Bogen rummer bidrag om emner, som knytter sig til Steen Rønsholdts faglige interesser, ikke mindst inden for hans eget felt, forvaltningsret og kommunalret, men også på tilgrænsende og mere almene felter.

Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers fond.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 435 sider | ISBN 9788757431391

Pris

Papirbog
700,00 kr
Medlemspris
560,00 kr

Lovene og livet

En retssociologisk grundbog

Denne retssociologiske grundbog handler først og fremmest om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund. I gennemgangen af retssociologien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs. grundene til, at vi har de retsregler og retsinstitutioner, vi faktisk har, og dels spørgsmålet om retssystemets virkninger, dvs. rettens indvirkning på det øvrige samfund.

Læs mere
Udgave 6, 2014 | 350 sider | ISBN 9788757427370

Pris

E-bog Papirbog
517,50 kr 575,00 kr
Medlemspris Medlemspris
414,00 kr 460,00 kr

Alf Ross

a life

This is the story of Alf Ross, one of the founding fathers of the so-called Scandinavian legal realism.

On the surface, the life of Alf Ross was a fairy tale; at least he had to go through an awful lot of hardship both in relation to love and work before he became an internationally known and recognized philosopher and legal scholar.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 374 sider | ISBN 9788757427868

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Flamingoeffekten

Sociale overdrivelser og social pejling

Misforståelser er udbredte. Ikke desto mindre spiller de en stor rolle for, hvordan vi vælger at handle, og hvad vi tror andre mennesker forventer af os. Som flamingoer handler vi ud fra det indtryk, vi har af, hvad normen er.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 411 sider | ISBN 9788757421842

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

Compliance from A-Z

Compliance has become a widely used topic within institutions and organisations. It has become unavoidable to senior managers, internal and external auditors, lawyers, consultants or members of a supervisory board to gain at least a minimum of understanding of compliance related topics.

This small guide focuses on a quick and comprehensive overview of relevant terms in the field of compliance and provides the reader with easy-to-understand explanations and practical examples. All terms and definitions are arranged in alphabetical order.

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 188 sider | ISBN 9788757426083

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr

Henrik Stampe

Enevældens menneskelige ansigt

Henrik Stampes erklæringer stammer fra tiden mellem 1750erne til 1770erne og viser ham som et barn af sin tids oplysningsfilosofi.  Han var én af den danske enevældes dygtigste administratorer, og hans prosa indenfor sin genre er på højde med Ludvig Holbergs, når han er bedst.Dette, let moderniserede og kommenterede, tekstudvalg bringer læseren i direkte kontakt med et af det gamle regimes lyseste hoveder og fortæller historier om mennesker i det 18. århundrede, der på sin måde besvarer spørgsmålet: "Hvad er oplysning?". 

 

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 106 sider | ISBN 9788757432527

Pris

Papirbog
100,00 kr
Medlemspris
80,00 kr

Danmarks justitsministre

1813-2013

Justitsministeriet som institution er grundlagt i 1848. Dets øverste chef justitsministerens titel rækker tilbage til 6. december 1813, hvor kong Frederik den Sjette, som det står at læse i Collegial-Tidende for Danmark og Norge, tillagde præsidenten for Danske Kancelli titlen. Siden da har 56 justitsministre, hvoraf fire kvinder, beklædt posten i 64 perioder.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 568 sider | ISBN 9788757428513

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

West-Nordic constitutional Judicial Review

- A Comparative Study of Scandinavian Judicial Review and Judicial Reasoning

This book explores dynamic changes of new constitutionalism particularly applied to the West-Nordic countries.

The global phenomenon of judicialization of law is explained giving an insight into the creeping constitutional revolution that is led by the European Courts overruling the previous deference to legislative supremacy. This calls for a change in the way law and constitutional law in particular are researched and taught.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 364 sider | ISBN 9788757429152

Pris

E-bog Papirbog
436,50 kr 485,00 kr
Medlemspris Medlemspris
349,20 kr 388,00 kr

Løsladt og gældsat

Hvor meget ved vi om indsattes levevilkår og betingelser, efter de kommer ud af fængsel? Denne nye bog fortæller historien om flergangskriminelles forhold efter afsoning med fokus på hvilke konsekvenser, den retlige regulering har på deres levevilkår og muligheder i samfundet. ”Løsladt og gældsat” tager afsæt i de dømtes oplevelser i forhold til gældsættelse og registrering i kriminalregistret.

Læs mere
Udgave 1, 2013 | 390 sider | ISBN 9788757428872

Pris

E-bog Papirbog
427,50 kr 475,00 kr
Medlemspris Medlemspris
342,00 kr 380,00 kr