Almene emner

Rettens rødder

Hvordan lov og ret har skabt Danmark

Var det i virkeligheden ærkebiskop Anders Sunesen, der skrev og samlede de velkendte middelalderlige landskabslove med udgangspunkt i ius commune? Og blev Jyske Lov virkelig givet i Vordingborg? I Rettens rødder tager Ditlev Tamm læseren på en retshistorisk rejse i Danmark og Sverige. Vi starter i middelalderen og lander i nutidens identitetspolitiske og juridiske dilemmaer.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 482 sider | ISBN 9788757451030

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Lovene og livet

En retssociologisk grundbog

LOVENE OG LIVET er en retssociologisk grundbog, som først og fremmest handler om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund.

I GENNEMGANGEN af retssociologien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs. grundene til, at vi har de retsregler og retsinstitutioner, vi faktisk har, og dels spørgsmålet om retssystemets virkninger, dvs. rettens indvirkning på det øvrige samfund.

Læs mere
Udgave 7, 2022 | 350 sider | ISBN 9788757442892

Pris

E-bog Papirbog
540,00 kr 600,00 kr
Medlemspris Medlemspris
432,00 kr 480,00 kr

Retsvidenskabsteori

Hvilken forbindelse er der mellem almen videnskabsteori og retsteori (retsfilosofi)? Hvilken forbindelse er der mellem retsteorien og retsforskningen? Er der forskel på juridisk og retsdogmatisk metode? Hvilke videnskabsidealer gælder i retsforskningen? Det er nogle af de spørgsmål, denne bog behandler.

Juridiske og erhvervsjuridiske studiers bacheloruddannelse skal, som andre universitetsstudiers, omfatte »fagområdets videnskabsteori«, og overbygningen skal omfatte et kandidatspeciale, hvor den studerende godtgør »færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder«.

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 450 sider | ISBN 9788757451931

Pris

E-bog Papirbog
750,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
600,00 kr 600,00 kr

Den juridiske metode

- en introduktion

Den juridiske metode - en introduktion er en brugervenlig og praktisk bog om den juridiske metode. Den kan læses af både studerende og læsere uden juridiske forkundskaber.

Bogen omhandler:

• juridisk metode gennem 2000 år

• retsområderne

• udstedelse af retsregler

• domstolene og deres anvendelse og fortolkning af retsregler

• retskilderne og deres samspil

• fortolkningsredskaberne

• domslæsning og domsforståelse

Læs mere
Udgave 3, 2022 | 250 sider | ISBN 9788757453829

Pris

E-bog Papirbog
550,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
440,00 kr 440,00 kr

Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen

Bent Ole Gram Mortensen fyldte 60 år den 19. marts 2022, hvilket vi gerne vil markere med dette festskrift. Efter næsten ti år i advokatbranchen og industrien valgte Bent Ole Gram Mortensen i 1995 den akademiske verden. Han blev ansat som kandidatstipendiat ved Aarhus Universitet, som på dette tidspunkt havde et større forskningsmiljø inden for miljø‐ og energiret. Han erhvervede i juni 1998 ph.d.‐graden med afhandlingen Elforsyning – Afvejning af hensyn i en sektor på vej mod det indre marked.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 479 sider | ISBN 9788757447866

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Festskrift til Linda Nielsen

af Ingrid Lund-Andersen (ansv. red.), Jesper Lau Hansen (ansv. red.), Caroline Heide-Jørgensen (ansv. red.)

Den 2. januar 2022 fyldte professor, dr.jur. Linda Nielsen 70 år. Det er svært at tro, hvis man ikke lige vidste det. Få har vel haft så vidtspændende og frugtbar en karriere som hun, og selvom Linda – heldigvis – fortsætter sit virke som professor ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, er den runde dag en oplagt anledning til at fejre Linda med dette festskrift med bidrag fra en lang række venner og kolleger, nye som gamle.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 438 sider | ISBN 9788757451467

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Verdenslitteraturens jura

Vær opmærksom på, at hele værket sælges samlet, så du får alle tre bind til en pris á kr. 1.200,- 

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 1552 sider | ISBN 9788757439465

Pris

Papirbog
1.200,00 kr
Medlemspris
960,00 kr

Festskrift til Palle Bo Madsen

af Birgit Liin (ansv. red.), Susanne Karstoft (ansv. red.), Hans Henrik Edlund (ansv. red.), Torsten Iversen (ansv. red.)

Den 2. december 2021 fyldte professor, lic.jur. Palle Bo Madsen 70 år.

Gennem sit omfattende forfatterskab og øvrige virke i og uden for universitetsverdenen har Palle ydet meget væsentlige bidrag på en lang række retsområder, og det vil vi gerne markere med dette festskrift. Palle Bo Madsen er en særdeles produktiv forfatter og har publiceret en lang række større og mindre artikler og anmeldelser, og han har været forfatter eller medforfatter til stribevis af bøger om aftaleret, formueret og markedsret.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 600 sider | ISBN 9788771986266

Pris

E-bog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Den juridiske løsning

Introduktion til den juridiske metode

Juridiske problemstillinger løses ved en afgørelse. Mange afgørelser træffes af forvaltningsmyndigheder, og uoverensstemmelser løses ofte – hvis ikke der kan findes en forligsmæssig løsning – ved en afgørelse truffet af en offentlig klagemyndighed, en domstol eller en voldgiftsret. En afgørelse er en beslutning, der kan være juridisk rigtig eller forkert. Mange aktører, f.eks. borgere, virksomheder, ansatte i offentlige myndigheder og private virksomheder, er afhængige af at indse, hvorledes retsreglerne er og virker.

Læs mere
Udgave 2, 2021 | 124 sider | ISBN 9788757451924

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 220,00 kr
Medlemspris Medlemspris
160,00 kr 176,00 kr

Retskilder og retsteorier

Den hermed foreliggende 6. reviderede udgave af Retskilder og Retsteorier bygger ligesom 5. udgaven fra 2017 på Tvarnø & Nielsens retsteori, der kaldes europæisk, realistisk retspositivisme.

Bogen består af 17 kapitler. Kapitel 1 giver en introduktion til de følgende kapitler, der er opdelt i to dele. I del I gennemgås de retskilder, der anvendes i retsvidenskaben og i juridisk praksis samt i retsdogmatisk fortolkning. I del II  gennemgås de vigtigste retsteorier og teoretiske perspektiver på retten.

Læs mere
Udgave 6, 2021 | 610 sider | ISBN 9788757448337

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 750,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 600,00 kr

Festskrift til Karsten Revsbech

af Michael Hansen Jensen (ansv. red.), Helle Bødker Madsen (ansv. red.), Søren Højgaard Mørup (ansv. red.)

I anledningen af Professor, dr.jur. Karsten Revsbechs 70 års fødselsdag den 29. august 2020, hyldes den betydningsfulde videnskabsmand med et festskrift.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 654 sider | ISBN 9788757443578

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Juraens verden

af Carina Risvig Hamer (ansv. red.), Sten Schaumburg-Müller (ansv. red.)

Juraens verden – Metoder, retskilder og discipliner giver et indblik i forskellige juridiske metoder, retskilder og discipliner. Bogen er tænkt som undervisningsbog til faget ”Juridisk metode” på BA.jur. og HA.jur. og til anvendelse ved udarbejdelse af større skriftlige juridiske opgaver, som fx bachelorprojekter, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger, der indeholder særskilte metodiske problemer. Bogen er også en forskningsbog i juridisk metode og er skrevet af forfattere, der alle har tilknytning til Syddansk Universitet som enten interne eller eksterne medarbejdere.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 470 sider | ISBN 9788757447781

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 575,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 460,00 kr

Retssystemet og juridisk metode

Bogen beskriver de grundlæggende træk ved retssystemet og den juridiske metode.

Der sættes fokus på:

Ind i retten:

  • at studere jura
  • juraens discipliner
  • juraens problemstilling
  • informationssøgning
  • den juridiske profession

Det retlige landskab:

  • retten og retssystemet
  • retfærdighed
  • regeltyper og reguleringsformål
  • digitalisering

Rettens metode og kilder:

Læs mere
Udgave 4, 2020 | 377 sider | ISBN 9788757443288

Pris

E-bog Papirbog
400,00 kr 460,00 kr
Medlemspris Medlemspris
320,00 kr 368,00 kr

Romerret og anden antik ret

Denne lille bog er skrevet som en kort indføring i antikkens eller oldtidens ret beregnet for juridiske studerende eller andre, som har lyst til at kende til nogle af de ældste faser af juraens lange og brogede historie også uden for Danmarks grænser. Kernen i bogen er et afsnit om retten i det gamle Rom, men der indledes med endnu ældre former for ret, som vi finder dem i oldtidens Mellemøsten og i Grækenland.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 90 sider | ISBN 9788757446791

Pris

E-bog Papirbog
145,00 kr 160,00 kr
Medlemspris Medlemspris
116,00 kr 128,00 kr

Juridisk teori, metode og videnskab

Denne bog giver en grundlæggende indføring i juridisk teori, metode og videnskab. Bogen danner grundlag for undervisningen i faget retslære ved det juridiske studium på Aarhus Universitet, men kan i øvrigt læses af alle med interesse for retsvidenskabens arbejdsområde.

Læs mere
Udgave 2, 2020 | 221 sider | ISBN 9788757438420

Pris

E-bog Papirbog
230,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
184,00 kr 236,00 kr

Retsplejeloven - 100 år

I år kan vi fejre 100-året for retsplejeloven. Dette markeres med denne bog, hvis 31 bidrag til fulde illustrerer, at retsplejeloven i 2019 – præcis som den var i 1919 – er en kodifikation af helt afgørende betydning for den danske retsorden. Dog er det i dag en meget anderledes lovbog, end den var i 1919. I årenes løb er bestemmelser blevet ændret eller ophavet, samtidig med at nye bestemmelser er kommet til.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 678 sider | ISBN 9788757433395

Pris

Papirbog
650,00 kr
Medlemspris
520,00 kr

Festskrift til Bent Iversen

af Torsten Iversen (ansv. red.), Susanne Karstoft (ansv. red.), Lars Henrik Gam Madsen (ansv. red.)

Bent Iversen er især kendt for sit langvarige virke som universitetslærer og for sit omfattende forfatterskab. Tager vi det sidste først, blev grunden til forfatterskabet lagt allerede i de tidlige 1970’ere, og siden er det bestandig blevet udvidet og udviklet. I dag fremstår det som en selvfølge, at Bent Iversen – med sit udprægede pædagogiske talent og med sin betydelige forskertrang – valgte universitetskarrieren.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 542 sider | ISBN 9788757444629

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

At tænke juridisk

Jens Evald, f. 1961, er dr.jur. og professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet og voldgiftsdommer ved Court of Arbitration for Sport (CAS), Lausanne, Schweiz. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger og artikler, derud over privatretlige emner omfatter biografier, retsfilosofi, juridisk metode og sportsret. 

Formålet med denne bog er at give en læsevenlig introduktion til juridisk metode. Ved juridisk metode forstås den fremgangsmåde, som domstolene og enhver, der skal tage stilling til et konkret retligt problem, må følge.

Læs mere
Udgave 5, 2019 | 120 sider | ISBN 9788757446241

Pris

E-bog Papirbog
123,75 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
99,00 kr 120,00 kr

At skrive juridisk

Formålet med denne bog er at give en grundlæggende indføring i skriftlig jura for begyndere, det vil sige personer, som uden større erfaring skal give en skriftlig fremstilling af et juridisk problem med det formål at argumentere for en retlig løsning af dette.

 

Om forfatteren

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 74 sider | ISBN 9788757441345

Pris

Papirbog
110,00 kr
Medlemspris
88,00 kr

Ret SMART

Om smart teknologi og regulering
af Anita Rønne (ansv. red.), Henrik Stevnsborg (ansv. red.)

De smarte teknologier er overalt og har fået stigende opmærksomhed. I hverdagen møder vi digitale løsninger og intelligent teknologi som ”smart cities”, ”Big Data”, ”Machine Learning”, ”Artificial Intelligence” og ”The Internet of Things”.

Rammerne for den smarte teknologi må sættes af en tilsvarende smart regulering. Det er netop samspillet mellem teknologi og regulering, der belyses i denne antologi.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 298 sider | ISBN 9788757441833

Pris

E-bog Papirbog
380,00 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
304,00 kr 340,00 kr