Almene samfundsforhold

Global sundhed i dansk perspektiv

Vi lever i en verden under hastig forandring, hvor det er tydeligt for alle, at uanset hvilken holdning man har til globalisering, er det fortid at betragte det enkelte samfund, herunder Danmark, som løsrevet fra resten af planeten. I forhold til blandt andet sundhed, sundhedssystemer og sundhedspolitiske prioriteter spiller globalisering og tværkulturelle forhold en stigende rolle.

Læs mere
Udgave 1, 2022 | 175 sider | ISBN 9788757450484

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr

Antropocæn

Historien om verden af i morgen

Forestil dig, at verden ikke er, som du troede. At den verden, du lever i, ikke længere er den verden, du kender.

Forestil dig nu, at der findes et ord, som beskriver denne nye verden, men at det er et ord, du måske heller ikke kender.

Denne bog handler om dette ord og om denne verden.

Ordet er ”Antropocæn”

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 294 sider | ISBN 9788757449358

Pris

E-bog Papirbog
310,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
248,00 kr 280,00 kr

TechDK Kommissionen

Samfund før Teknologi kan hentes her som gratis download.

Skal teknologien styre samfundet, eller skal samfundet styre teknologien?

Djøfs TechDK Kommission sætter i Samfund før Teknologi spot på, hvad teknologiens indtog i samfundet gør ved vores demokrati, økonomi og kultur.

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 154 sider | ISBN 9788757451313

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Grønt iværksætteri

Sådan skaber du en virksomhed, der redder verden (lidt)

Klimakrisen er vor tids største trussel. Og største forretningsmulighed. Erkendelse af krisens alvor, politisk bevågenhed og stigende efterspørgsel på grønne løsninger betyder, at behovet for at starte nye virksomheder, der reelt løser verdens bæredygtighedsudfordringer, er nærmest uudtømmeligt. Nu er med andre ord det helt rette tidspunkt at skabe fremtidens virksomheder og springe ud som grøn iværksætter.

Men hvordan bærer man sig så ad med at starte en virksomhed, der ikke “bare” skal tjene penge?

Læs mere
Udgave 1, 2021 | 166 sider | ISBN 9788757449549

Pris

E-bog Papirbog
220,00 kr 245,00 kr
Medlemspris Medlemspris
176,00 kr 196,00 kr

Om magt i den antropocæne tidsalder

En introduktion

Mens klimakrisen raser, kæmper politikere og samfundsaktivister for at skabe et mere bæredygtigt samfund. Udfordringen for dette projekt er ikke kun at finde de rigtige løsninger, men drejer sig også om selve betingelserne for magt. Denne bog stiller skarpt på magtbegrebet i forhold til bæredygtighed og viser, hvordan det er muligt at forstå magt på en ny og mere fyldestgørende måde.   

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 198 sider | ISBN 9788757438246

Pris

E-bog Papirbog
195,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
156,00 kr 200,00 kr

Kapital og ideologi

Thomas Pikettys Kapital og ideologi er på en gang en genfortælling af verdenshistorien, en skarp kritik af nutidens politik og et dristigt bud på et nyt og mere fair økonomisk system.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 1036 sider | ISBN 9788757446630

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Globale mål

af Lars Josephsen (red.), Steen Hildebrandt (red.)

Det, der sker i verden i disse år vedrørende verdensmålene, er noget af det mest opløftende, man kan tænke sig. At tale om en samlet vision for verdens bæredygtige udvikling er et markant og meget lovende fremskridt. Det er ikke set før. At millioner af mennesker verden over taler om og engagerer sig i globale mål er én af de største FN-bedrifter overhovedet. Men det er det, der sker i verden lige nu.

Læs mere
Udgave 2, 2019 | 270 sider | ISBN 9788757446975

Pris

E-bog Papirbog
220,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
176,00 kr 236,00 kr

Med hånden på statskassen

Økonomer i regering

Bortset fra en uge i 1920 og et halvt år i 1945 har der været økonomer i alle danske regeringer mellem 1897 og 2014. I 1970’erne var man oppe på at have 6 økonomer i regeringen. Men siden Margrethe Vestager forlod regeringen for at blive kommissær, har der kun af og til været en enkelt. Andre samfundsfag har overtaget magten.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 600 sider | ISBN 9788757440867

Pris

E-bog Papirbog
445,50 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
356,40 kr 396,00 kr

Velfærdsprofessioner

af Hans Henrik Hjermitslev (ansv. red.)

Inden for velfærdsprofessionerne er der i disse år fokus på tværprofessionelt samarbejde. Målet med samarbejdet er at levere en helhedsorienteret indsats til gavn for borgerne.

Formålet med denne bog er at styrke praktikernes, undervisernes og de studerendes viden om deres egen og andre velfærdsprofessioners historie, værdier og faglighed. Herved bliver det tydeligere, hvad de forskellige professioner kan byde ind med for at løse de fælles opgaver med at styrke børns og borgeres velfærd, sundhed og dannelse.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 197 sider | ISBN 9788757443141

Pris

E-bog Papirbog
175,00 kr 195,00 kr
Medlemspris Medlemspris
140,00 kr 156,00 kr

På mission i Danmark

Diplomatisk tiltrækningskraft til debat

Vi møder dem ikke særlig ofte, men de arbejder hver dag på at udbygge relationerne mellem Danmark og de lande, de kommer fra. De udenlandske diplomater i Danmark lever nogle gange i en afsondret verden. De har svært ved at få de møder og kontakter, de har brug for i deres arbejde og ofte er de mere eller mindre frivilligt afskåret fra at få et grundigt kendskab til Danmark og danskerne. Dette er ikke hensigtsmæssigt hverken for Danmark eller for de lande, der har valgt at udsende diplomater til netop Danmark.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 313 sider | ISBN 9788757443547

Pris

E-bog Papirbog
252,00 kr 280,00 kr
Medlemspris Medlemspris
201,60 kr 224,00 kr

Med hjerte og hjerne

Ledelse af folkelige organisationer

Engang blev ledelse i det private erhvervsliv og den offentlige sektor anset for markant forskellige discipliner. Sådan er det ikke mere. Ledelsesfilosofierne glider ind over hinanden. 

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 139 sider | ISBN 9788762904606

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr

Fonde i bevægelse

Fra diskrete velgørere til synlige samfundsaktører

Danske fonde bevilger årligt et tocifret milliardbeløb til filantropiske formål. I disse år forandrer den klassiske fond sig fra diskret velgørenhed til målrettede, prioriterede og synlige indsatser, hvilket øger effekten af den enkelte donation. Samtidig melder flere fonde sig klar til bidrage til at løse nogle af de store samfundsudfordringer. En del af forandringen sker på fondenes eget initiativ, men udefrakommende forandringskræfter spiller også en vigtig rolle.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 212 sider | ISBN 9788757440980

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

De skjulte algoritmer

Teknoantropologiske perspektiver
af Klavs Birkholm (red.), Niels Frølich (red.)

Lige nu fejrer algoritmerne deres indtog i alle sektorer af samfundslivet: de sociale medier, sundhedsplatformen, hospitalernes diagnostiske systemer, bilindustrien, det omorganiserede skattevæsen, ældreforsorgen, database-marketing og ikke mindst nye managementprincipper i den offentlige sektor − principper, der markedsføres under betegnelsen “afbureaukratisering”.

Men selv om opmærksomheden på algoritmernes autoritet er vokset, finder størsteparten af hele denne udvikling upåagtet sted og uden nogen form for eftertænksom debat om de etiske og samfundskulturelle perspektiver.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 272 sider | ISBN 9788757440898

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Professionsdannelse på tværs

Samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole

Folkeskolereformen fra 2014 har stillet øgede krav til det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger og til skoleledelsens evne til at organisere samarbejdet og etablere en åben skole i samspil med det omgivende samfund.

Dette øgede samarbejde betyder, at det er vigtigt at diskutere læreres, pædagogers og skolelederes professionsdannelse, da viden om de enkelte professioners faglighed og identitet skaber grundlaget for et optimalt tværprofessionelt samarbejde.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 370 sider | ISBN 9788757436983

Pris

E-bog Papirbog
342,00 kr 380,00 kr
Medlemspris Medlemspris
273,60 kr 304,00 kr

Konkurrencestaten

og dens kritikere

Idéen om konkurrencestaten har præget den offentlige debat i flere år. Diskussionerne om folkeskolen, de videregående uddannelser, arbejdsmarkedsreformer, organisering og ledelse af den offentlige sektor, har alle været præget af hvilken type velfærdsstat, vi ønsker os, og hvordan vi kan ruste Danmark til udfordringer globalt og europæisk, nationalt og internationalt.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 512 sider | ISBN 9788757436471

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Fra udenforskab til fællesskab

Seks bud på et bedre velfærdssamfund

Danmark er i dag ikke længere et velfærdssamfund, som formår at holde hånden under samfundets svageste og give dem mulighed for at tage ansvar for deres eget liv. Danmark er i løbet af de sidste 30 år blevet et velfærdssamfund for dem, som kan i forvejen. Den udvikling vil de næste 20 år føre til stadig større samfundsmæssig utryghed og måske social uro. Derfor skal velfærdspolitikken ændres, så den igen baseres på de grundlæggende værdier om fællesskab, lighed og tillid.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 302 sider | ISBN 9788757439823

Pris

E-bog Papirbog
292,50 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
234,00 kr 260,00 kr

Den tredje karriere

– Et seniorliv med indhold og mening

Vi er begyndt at indrette os på det lange liv. I brede politiske forlig er pensionsalderen i Danmark blevet knyttet til udviklingen i middellevetiden, og stadigt flere ældre planlægger en tredje karriere: Et arbejdsliv eller et livsindhold med mening, når der stemples ud fra det mere formelle arbejdsmarked. Strukturen på arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt, og det samme gør den enkeltes muligheder for at være med – også i en høj alder. Fleksibilitet, udvikling og forandring er nogle af de ord, som knytter sig til udviklingen på arbejdsmarkedet.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 144 sider | ISBN 9788757438741

Pris

E-bog Papirbog
216,00 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
172,80 kr 192,00 kr

De udenforstående

- om kunsten at få alle i tale

Hvordan får man de tavse stemmer i virksomheder og samfund i tale? Det spørgsmål optager alle, som arbejder med borgerinddragelse, medarbejderudvikling, markedsanalyser, eller mere generelt er interesserede i folkets stemme.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 148 sider | ISBN 9788757438970

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

The Danish Industrial Foundations

Industrial foundations are foundations that own companies. Typically, they combine charitable and business goals. This book is about industrial foundation ownership of business companies and what we can learn about it from the Danish evidence. It is about how foundation ownership is ruled, taxed and governed, what role it plays in the Danish economy, and how industrial foundation-owned companies perform. The book is the result of a large collaborative research project, led by the author, on industrial foundations.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 209 sider | ISBN 9788757436891

Pris

E-bog Papirbog
253,30 kr 298,00 kr
Medlemspris Medlemspris
214,56 kr 238,40 kr

Lykkens kontrollanter

Lykkens kontrollanter undersøger og drøfter, hvad der sker, når almene, åbne og tolkbare begreber som lykke og trivsel låses fast i definitioner, der kan gøre dem egnede til målinger. Og hvordan den videnskabelige verden kan forvalte sit medansvar for denne udvikling, som truer væsentlige samfundsdiskussioner med at blive kvalt i lykke-dogmatik – og kan gøre livet surt for mange.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 153 sider | ISBN 9788757437232

Pris

E-bog Papirbog
175,50 kr 195,00 kr
Medlemspris Medlemspris
140,40 kr 156,00 kr