Almene samfundsforhold

Kapital og ideologi

Thomas Pikettys Kapital og ideologi er på en gang en genfortælling af verdenshistorien, en skarp kritik af nutidens politik og et dristigt bud på et nyt og mere fair økonomisk system.

Læs mere
Udgave 1, 2020 | 1036 sider | ISBN 9788757446630

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Globale mål

af Steen Hildebrandt (red.), Lars Josephsen (red.)

Det, der sker i verden i disse år vedrørende verdensmålene, er noget af det mest opløftende, man kan tænke sig. At tale om en samlet vision for verdens bæredygtige udvikling er et markant og meget lovende fremskridt. Det er ikke set før. At millioner af mennesker verden over taler om og engagerer sig i globale mål er én af de største FN-bedrifter overhovedet. Men det er det, der sker i verden lige nu.

Læs mere
Udgave 2, 2019 | 270 sider | ISBN 9788757446975

Pris

E-bog Papirbog
220,00 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
176,00 kr 236,00 kr

Med hånden på statskassen

Økonomer i regering

Bortset fra en uge i 1920 og et halvt år i 1945 har der været økonomer i alle danske regeringer mellem 1897 og 2014. I 1970’erne var man oppe på at have 6 økonomer i regeringen. Men siden Margrethe Vestager forlod regeringen for at blive kommissær, har der kun af og til været en enkelt. Andre samfundsfag har overtaget magten.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 600 sider | ISBN 9788757440867

Pris

E-bog Papirbog
445,50 kr 495,00 kr
Medlemspris Medlemspris
356,40 kr 396,00 kr

Velfærdsprofessioner

af Hans Henrik Hjermitslev (ansv. red.)

Inden for velfærdsprofessionerne er der i disse år fokus på tværprofessionelt samarbejde. Målet med samarbejdet er at levere en helhedsorienteret indsats til gavn for borgerne.

Formålet med denne bog er at styrke praktikernes, undervisernes og de studerendes viden om deres egen og andre velfærdsprofessioners historie, værdier og faglighed. Herved bliver det tydeligere, hvad de forskellige professioner kan byde ind med for at løse de fælles opgaver med at styrke børns og borgeres velfærd, sundhed og dannelse.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 197 sider | ISBN 9788757443141

Pris

E-bog Papirbog
175,00 kr 195,00 kr
Medlemspris Medlemspris
140,00 kr 156,00 kr

På mission i Danmark

Diplomatisk tiltrækningskraft til debat

Vi møder dem ikke særlig ofte, men de arbejder hver dag på at udbygge relationerne mellem Danmark og de lande, de kommer fra. De udenlandske diplomater i Danmark lever nogle gange i en afsondret verden. De har svært ved at få de møder og kontakter, de har brug for i deres arbejde og ofte er de mere eller mindre frivilligt afskåret fra at få et grundigt kendskab til Danmark og danskerne. Dette er ikke hensigtsmæssigt hverken for Danmark eller for de lande, der har valgt at udsende diplomater til netop Danmark.

Læs mere
Udgave 1, 2019 | 313 sider | ISBN 9788757443547

Pris

E-bog Papirbog
252,00 kr 280,00 kr
Medlemspris Medlemspris
201,60 kr 224,00 kr

Med hjerte og hjerne

Ledelse af folkelige organisationer

Engang blev ledelse i det private erhvervsliv og den offentlige sektor anset for markant forskellige discipliner. Sådan er det ikke mere. Ledelsesfilosofierne glider ind over hinanden. 

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 139 sider | ISBN 9788762904606

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr

Fonde i bevægelse

Fra diskrete velgørere til synlige samfundsaktører

Danske fonde bevilger årligt et tocifret milliardbeløb til filantropiske formål. I disse år forandrer den klassiske fond sig fra diskret velgørenhed til målrettede, prioriterede og synlige indsatser, hvilket øger effekten af den enkelte donation. Samtidig melder flere fonde sig klar til bidrage til at løse nogle af de store samfundsudfordringer. En del af forandringen sker på fondenes eget initiativ, men udefrakommende forandringskræfter spiller også en vigtig rolle.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 212 sider | ISBN 9788757440980

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

De skjulte algoritmer

Teknoantropologiske perspektiver
af Klavs Birkholm (red.), Niels Frølich (red.)

Lige nu fejrer algoritmerne deres indtog i alle sektorer af samfundslivet: de sociale medier, sundhedsplatformen, hospitalernes diagnostiske systemer, bilindustrien, det omorganiserede skattevæsen, ældreforsorgen, database-marketing og ikke mindst nye managementprincipper i den offentlige sektor − principper, der markedsføres under betegnelsen “afbureaukratisering”.

Men selv om opmærksomheden på algoritmernes autoritet er vokset, finder størsteparten af hele denne udvikling upåagtet sted og uden nogen form for eftertænksom debat om de etiske og samfundskulturelle perspektiver.

Læs mere
Udgave 1, 2018 | 272 sider | ISBN 9788757440898

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Professionsdannelse på tværs

Samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole

Folkeskolereformen fra 2014 har stillet øgede krav til det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger og til skoleledelsens evne til at organisere samarbejdet og etablere en åben skole i samspil med det omgivende samfund.

Dette øgede samarbejde betyder, at det er vigtigt at diskutere læreres, pædagogers og skolelederes professionsdannelse, da viden om de enkelte professioners faglighed og identitet skaber grundlaget for et optimalt tværprofessionelt samarbejde.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 370 sider | ISBN 9788757436983

Pris

E-bog Papirbog
342,00 kr 380,00 kr
Medlemspris Medlemspris
273,60 kr 304,00 kr

Konkurrencestaten

og dens kritikere

Idéen om konkurrencestaten har præget den offentlige debat i flere år. Diskussionerne om folkeskolen, de videregående uddannelser, arbejdsmarkedsreformer, organisering og ledelse af den offentlige sektor, har alle været præget af hvilken type velfærdsstat, vi ønsker os, og hvordan vi kan ruste Danmark til udfordringer globalt og europæisk, nationalt og internationalt.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 512 sider | ISBN 9788757436471

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Fra udenforskab til fællesskab

Seks bud på et bedre velfærdssamfund

Danmark er i dag ikke længere et velfærdssamfund, som formår at holde hånden under samfundets svageste og give dem mulighed for at tage ansvar for deres eget liv. Danmark er i løbet af de sidste 30 år blevet et velfærdssamfund for dem, som kan i forvejen. Den udvikling vil de næste 20 år føre til stadig større samfundsmæssig utryghed og måske social uro. Derfor skal velfærdspolitikken ændres, så den igen baseres på de grundlæggende værdier om fællesskab, lighed og tillid.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 302 sider | ISBN 9788757439823

Pris

E-bog Papirbog
292,50 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
234,00 kr 260,00 kr

Den tredje karriere

– Et seniorliv med indhold og mening

Vi er begyndt at indrette os på det lange liv. I brede politiske forlig er pensionsalderen i Danmark blevet knyttet til udviklingen i middellevetiden, og stadigt flere ældre planlægger en tredje karriere: Et arbejdsliv eller et livsindhold med mening, når der stemples ud fra det mere formelle arbejdsmarked. Strukturen på arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt, og det samme gør den enkeltes muligheder for at være med – også i en høj alder. Fleksibilitet, udvikling og forandring er nogle af de ord, som knytter sig til udviklingen på arbejdsmarkedet.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 144 sider | ISBN 9788757438741

Pris

E-bog Papirbog
216,00 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
172,80 kr 192,00 kr

De udenforstående

- om kunsten at få alle i tale

Hvordan får man de tavse stemmer i virksomheder og samfund i tale? Det spørgsmål optager alle, som arbejder med borgerinddragelse, medarbejderudvikling, markedsanalyser, eller mere generelt er interesserede i folkets stemme.

Læs mere
Udgave 1, 2017 | 148 sider | ISBN 9788757438970

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

The Danish Industrial Foundations

Industrial foundations are foundations that own companies. Typically, they combine charitable and business goals. This book is about industrial foundation ownership of business companies and what we can learn about it from the Danish evidence. It is about how foundation ownership is ruled, taxed and governed, what role it plays in the Danish economy, and how industrial foundation-owned companies perform. The book is the result of a large collaborative research project, led by the author, on industrial foundations.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 209 sider | ISBN 9788757436891

Pris

E-bog Papirbog
253,30 kr 298,00 kr
Medlemspris Medlemspris
214,56 kr 238,40 kr

Lykkens kontrollanter

Lykkens kontrollanter undersøger og drøfter, hvad der sker, når almene, åbne og tolkbare begreber som lykke og trivsel låses fast i definitioner, der kan gøre dem egnede til målinger. Og hvordan den videnskabelige verden kan forvalte sit medansvar for denne udvikling, som truer væsentlige samfundsdiskussioner med at blive kvalt i lykke-dogmatik – og kan gøre livet surt for mange.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 153 sider | ISBN 9788757437232

Pris

E-bog Papirbog
175,50 kr 195,00 kr
Medlemspris Medlemspris
140,40 kr 156,00 kr

Domstolens blinde øje

Om betydningen af ubevidste biases i retssystemet

Domstolens blinde øje giver indblik i den forskning, der undersøger, hvordan vurderinger og afgørelser, der foretages ved domstolene, kan være påvirket af ubevidste biases, som i værste fald kan true de idealer om upartiskhed og fairness, som er afgørende for et retssystems virke.

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 140 sider | ISBN 9788757436457

Pris

E-bog Papirbog
175,50 kr 195,00 kr
Medlemspris Medlemspris
140,40 kr 156,00 kr

Dansk fondshistorie

Danmark har uofficiel verdensrekord i fondsdannelse. Organisationer af denne art har en begivenhedsrig historie, bl.a. som ramme om kunst og forskning. Desuden har nogle af landet største virksomheder fonde som hovedaktionærer, f.eks. A.P. Møller Mærsk, Carlsberg og Novo Nordisk A/S. 

Læs mere
Udgave 1, 2016 | 252 sider | ISBN 9788757434149

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Retten i sproget

Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis

Juridisk sprog. Det er et sprog, vi alle sammen kender. Det er det sprog, vi møder i lånedokumenter og kontrakter, når vi låner penge i banken, køber et tv på afbetaling eller lejer en bil på charterferien. De fleste ikke-jurister har det med juridisk sprog som med en elefant: De har svært ved at beskrive den, men de genkender den straks, når de ser den.

Læs mere
Udgave 1, 2015 | 347 sider | ISBN 9788757433791

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Blød landing

En familieguide til succesfuld udstationering

Denne letlæste og underholdende bog giver et billede af, hvad udstationerede familier kan forvente, blive udfordret på og hvad der skal til for at trives i livet ude.

Bogen bygger på viden om familieliv, kulturmøder, samt erfaringer fra egne udstationeringer – men ikke mindst på en lang række interviews med både voksne og børn, der har prøvet kræfter med livet i forskellige lande. Den giver dermed en grundig og levende beskrivelse af situationen for børn, teenagere, den medfølgende og den udsendte.

Bliv klogere på:

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 166 sider | ISBN 9788757431469

Pris

E-bog Papirbog
202,50 kr 225,00 kr
Medlemspris Medlemspris
162,00 kr 180,00 kr

Blod, sved og tårer

om ansvar og skyld i ledelse

Ledere har de sidste 15 år fået stadig mere i løn. Grunden til dette er, at de har fået større ansvar for organisationer og institutioners udvikling og relevans for omverdenen. Men vil lederne så tage skylden, når noget går galt? Hvem har ansvaret i Brønderslevsagen, eller når en medarbejder begår den samme fejl i årevis, uden at nogen griber ind ? Er det lederen eller medarbejderen? Eller et sted derimellem? Hvad gør det ved spørgsmålet om ansvar?

Læs mere
Udgave 1, 2014 | 180 sider | ISBN 9788757433661

Pris

E-bog Papirbog
175,50 kr 195,00 kr
Medlemspris Medlemspris
140,40 kr 156,00 kr