Retten i sproget

Samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis

Juridisk sprog. Det er et sprog, vi alle sammen kender. Det er det sprog, vi møder i lånedokumenter og kontrakter, når vi låner penge i banken, køber et tv på afbetaling eller lejer en bil på charterferien. De fleste ikke-jurister har det med juridisk sprog som med en elefant: De har svært ved at beskrive den, men de genkender den straks, når de ser den.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 347 sider | ISBN 9788757433791

Pris

Papirbog
450,00 kr
Medlemspris
360,00 kr

Sound American

A Practical Guide to American English Pronunciation for Speakers of Danish

Moderne amerikansk udtale kan opnås ved hjælp af Sound American, som specielt er skrevet til danskere. De hyppigst forekommende udtaleproblemer forklares på en let forståelig måde og belyses gennem et stort antal øvelser. 

Læs mere
Udgave 02, 2015 | 225 sider | ISBN 9788762904408

Pris

Papirbog
320,00 kr
Medlemspris
256,00 kr

Tysk Basislingvistik

Bogen Tysk basislingvistik henvender sig primært til studerende i begyndelsen af studiet i tysk, men også til alle andre, der er interesseret i en beskrivelse af basale fænomener i det tyske sprog ud fra funktionelle og dependens- og valensgrammatiske synspunkter.

En professionel beskæftigelse med sprog kræver en omfattende viden både om sprogets struktur, dvs. om elementernes samspil i et grammatisk system, og om systemets udnyttelse i forskellige kommunikationssituationer, dvs. om sprogets funktion som et særdeles komplekst og effektivt kommunikationsredskab.

Læs mere
Udgave 03, 2014 | 266 sider | ISBN 9788762904378

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Dansk for svenskere

44 øvelser

Så er den her omsider - en basal, dansk grammatik skrevet specifikt til - og for svenskere til undervisningsbrug. Almindelige fremmedsprogsgrammatikker vil af svenskere i store træk opleves som irrelevante kataloger over indlysende svensk-danske sproglige fællestræk, der ikke rummer vanskeligheder.

Denne bog udsondrer og fokuserer derimod alene på de problemstillinger, som er væsensforskellige mellem dansk og svensk; bl.a. konjunktiv, imperfektum, konstruktion og brug af passiv og pronominer.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 80 sider | ISBN 9788762903593

Pris

Papirbog
95,00 kr
Medlemspris
76,00 kr

Deutschland und die Deutschen 1871-2004

Geschichte in der Gegenwart

Hvad ligger der bag ved, at danskerne siger "preusserne", når de tager afstand fra tyskerne? Dette og lignende spørgsmål melder sig, når man beskæftiger sig med interkulturel kommunikation mellem Danmark og Tyskland.

Bogen skal være en grundbog i undervisningen i faget "kultur og samfund" på BA-uddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, og kan være en vejledning og inspiration for alle, der beskæftiger sig professionelt eller privat med interkulturel kommunikation mellem Danmark og Tyskland.

Læs mere
Udgave 01, 2004 | 141 sider | ISBN 9788762902749

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr

Sproghandlinger i tysk

2. udgave af "Sproghandlinger i tysk" indeholder nu den mest omfattende og systematiske dansksprogede fremstilling af de tyske sprogpartiklers brug. Bogen er udvidet med afsnit om semantik, præsuppositioner og konversationelle implikaturer, og kapitlet om sproglige udtryksmidler er udvidet kraftigt, blandt andet inden for modalverberne og sprogpartiklerne. 

Læs mere
Udgave 02, 2004 | 153 sider | ISBN 9788762902671

Pris

Papirbog
190,00 kr
Medlemspris
152,00 kr

Mastering Oral Communication

Mastering Oral Communication is written primarily for MA students of English and for other professional users of oral communication. The book has a broad scope and may hopefully serve as a useful tool for advanced-level adult learners who want to gain an insight into the theoretical aspects behind professional, oral communicative competence, just as the book offers a number of different angles to understanding and researching oral communication.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 150 sider | ISBN 9788762902435

Pris

Papirbog
170,00 kr
Medlemspris
136,00 kr

Stemt S - med mere. Kort kontrastiv indføring i

tysk udtale

Bogen lægger vægt på at udtalen er en vigtig del af et sprog som kommunikationsmiddel, både ved sprogproduktion og sprogreception, og den inddrager aspekter som fremmedord, sprogvariation og prosodi.

Tysk udtale affærdiges ofte som et område inden for tyskundervisningen som man ikke behøver at beskæftige sig særligt indgående med - hvis overhovedet. Det er noget man som dansker kan. At det i virkeligheden ser anderledes ud, er man på alle niveauer heldigvis ved at erkende, og ikke mindst i professionelle sammenhænge er det værd at stræbe efter en god udtale.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 100 sider | ISBN 9788762902411

Pris

Papirbog
140,00 kr
Medlemspris
112,00 kr

Introduction to English legal language

This second and revised edition of "Introduction to English Legal Language" is written for BA and Diploma students of English and is intended to serve as an eye-opener to the nature of some of the decisions that have to be made in the process of analysing and translating, revising or adapting legal texts within the field of contract law.

The book includes an extensive range of contract law texts and exercises focusing on the problems that a translator is faced with at the pragmatic, terminological and syntactic levels of text understanding and production.

Læs mere
Udgave 02, 2002 | 97 sider | ISBN 9788762902145

Pris

Papirbog
180,00 kr
Medlemspris
144,00 kr

Sound English

Denne samling udtaleøvelser er specielt udarbejdet for danskere, der ønsker at forbedre deres britisk-engelske udtale. Den indeholder øvelser til alle de udtaleproblemer, der typisk volder danskere besvær.

Bogen giver nøje anvisninger på, hvordan man kan opnå en autentisk udtale af alle de engelske vokaler og konsonanter samt information om intonation, tryk og andre træk, der karakteriserer sammenhængende tale. "Sound English" kan anvendes både til selvinstruktion og til klasseundervisning.

Læs mere
Udgave 03, 2000 | 234 sider | ISBN 9788762901285

Pris

Papirbog
370,00 kr
Medlemspris
296,00 kr

Einführung in das übersetzen

Oversættelse er en kommunikativ handling, der kræver håndelag, overblik og megen øvelse.

Denne bog gennemgår oversættelses- typer, oversættelsesmetoder og oversættelsesstrategier, og den analyserer kommunikationssituationen, modtager- forudsætninger samt måder at udforme oversættelsen på.

Co-published by Verlag C.H. Beck

Læs mere
Udgave 01, 1998 | 177 sider | ISBN 9788762900622

Pris

Papirbog
310,00 kr
Medlemspris
248,00 kr

Introduktion til dansk juridisk sprogbrug

I "Introduktion til dansk juridisk sprogbrug - metoder og analyser" analyseres juridiske tekster ud fra deres funktion, struktur og sproglige sammensætning. Der arbejdes med en række konkrete tekster og øvelser for at illustrere analysens muligheder som nøgle til juraens tekstunivers og som uundværligt redskab for oversætteren af juridiske tekster.

Læs mere
Udgave 01, 1997 | 110 sider | ISBN 9788762900462

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr